قابل توجه همکاران محترم

**اطلاعیه** فراخوان ثبت نام سهمیه شکر همکاران گرامی بدینوسیله به اطلاع میرساند از روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ از ساعت ۸ صبح جهت دریافت سهمیه شکر هر واحد صنفی به مقدار ۲تن از قرار کیلویی ۴۵۰۰ تومان به اتحادیه مراجعه نمایید.با توجه به محدود بودن ظرفیت اولویت بترتیب ثبت نام کنندگان میباشد. اتحادیه صنف قنادان تهران

**اطلاعیه**

فراخوان ثبت نام سهمیه شکر همکاران گرامی بدینوسیله به اطلاع میرساند از روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ از ساعت ۸ صبح جهت دریافت سهمیه شکر هر واحد صنفی به مقدار ۲تن از قرار کیلویی ۴۵۰۰ تومان به اتحادیه مراجعه نمایید.با توجه به محدود بودن ظرفیت اولویت بترتیب ثبت نام کنندگان میباشد.

اتحادیه صنف قنادان تهران