فیلم/ علی بهره مند رئیس اتحادیه قنادان در گفتگو با «نود اقتصادی»:

شیرینی در دمای ۲۰۰ الی ۴۰۰ درجه پخت می‌شود که در این دما ویروس‌ها از جمله کرونا از بین می‌رود

شیرینی در دمای ۲۰۰ الی ۴۰۰ درجه پخت می‌شود که در این دما ویروس‌ها از جمله کرونا از بین می‌رود