اطلاعیه مهم

به اطلاع كليه اعضاء محترم صنف قنادان تهران مي رساند . برابر دستور ستاد مبارزه با ويروس كرونا و رئیس اتاق اصناف تهران کلیه واحدهای قنادی از امروز شنبه ۹ فروردین تا اطلاع ثانوی الزاما تعطيل مي باشد.. این در حالیست که متاسفانه مشاهده شده بعضی از همکاران هنوز به این دستور توجه ننموده اند […]

به اطلاع كليه اعضاء محترم صنف قنادان تهران مي رساند . برابر دستور ستاد مبارزه با ويروس كرونا و رئیس اتاق اصناف تهران کلیه واحدهای قنادی از امروز شنبه ۹ فروردین تا اطلاع ثانوی الزاما تعطيل مي باشد.. این در حالیست که متاسفانه مشاهده شده بعضی از همکاران هنوز به این دستور توجه ننموده اند
بديهي است درصورت عدم رعايت واحدهاي صنفي متخلف مستقيم ازطريق اداره نظارت براماكن پلمپ مي گردند. واتحادیه هیچگونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت
علی بهره مند اتحاديه صنف قنادان تهران