جزییات تفاهم نامه کرونایی برای کارگران

حسب دستوالعمل اداری فی مابین معاونت روابط کار وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نکات زیر حائز اهمیت است: ۱- ثبت نام کارگرانی که به واسطه شیوع بیماری کرونا کارگاه آنان تعطیل شده است، می بایست فقط از طریق سامانه http://Bimebikari.mcls.gov.ir با اخذ کد رهگیری صورت گیرد و نیازی به […]

حسب دستوالعمل اداری فی مابین معاونت روابط کار وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نکات زیر حائز اهمیت است:

۱- ثبت نام کارگرانی که به واسطه شیوع بیماری کرونا کارگاه آنان تعطیل شده است، می بایست فقط از طریق سامانه http://Bimebikari.mcls.gov.ir با اخذ کد رهگیری صورت گیرد و نیازی به حضور فیزیکی کارگران در ادارات کارو کاریابی ها نمی باشد.

۲- حضور و غیاب متقاضیان تا پایان اردیبهشت لازم و ضروری نمی باشد.

۳- پرونده متقاصیان حائز شرایط در کمیته های دونفره بیمه بیکاری رسیدگی نخواهد شد و لیست مشمولین مستقیما به سازمان تامین اجتماعی ارسال می گردد .

۴- در صورت استمرار مقرری بیمه بیکاری بعد از ماه اردیبهشت ۹۹ پرونده در کمیته های دو نفره مطرح و پس از بررسی پرونده در کمیته های مزبور، استمرار مقرری بیمه بیکاری تایید و ادامه خواهدداشت.

🔹بر این اساس در صورتی که کارگری شغلش را بخاطر کرونا از دست داده باشد بابت اسفند۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ می تواند بیمه بیکاری دریافت نماید..