طی حکمی از سوی حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت: جمشید گلپور سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت شد

حسین مدرس خیابانی با پيشنهاد سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، طي حكمي جمشید گلپور را به عنوان سرپرست مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. حسین مدرس خیابانی با پیشنهاد سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، طی حکمی جمشید گلپور را به عنوان سرپرست مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و […]

حسین مدرس خیابانی با پيشنهاد سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، طي حكمي جمشید گلپور را به عنوان سرپرست مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

حسین مدرس خیابانی با پیشنهاد سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، طی حکمی جمشید گلپور را به عنوان سرپرست مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

در متن حکم چنین آمده است:

جناب آقای جمشید گلپور

باتوجه به تجارب طولانی و ارزشمند جنابعالی در حوزه اصناف کشور و بنا به پیشنهاد سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان منصوب می شوید.

انتظار می رود در راستای تحقق شعار جهش تولبد و تسهیل فضای کسب و کار و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلافی دولت تدبیر و امید در چارچوب شرح وظایف و امور محوله ضمن هماهنگی اثربخش و کارآمد درون و برون سازمانی و با بهره گیری بهینه از تمامی هدف های مجموعه همکاران علی الخصوص تشکل ها، اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی سراسر کشور نسبت به ساماندهی نظام صنفی و شبکه های توزیع، ارائه خدمات نوین بازرگانی در حوزه اصناف، تقویت حرفه ای و تخصصی واحدهای کوچک و متوسط بخش اصناف، تدوین ضوابط و دستورالعمل های ارائه خدمات و کالا در رسته ها و اتحادیه های مختلف و هدایت اصناف به سمت فعالیتهای تولیدی مولد و صادرات گرا، ارتفاء سطح کیفیت ارائه خدمات اصناف به مردم، الکترونیکی نمودن امور سازمان های صنفی و تسهیل و حمایت از شیوه های نوین کسب و کار در حوزه صنفی با تاکید بر توسعه کسب و کار های مجازی با بهره گیری از مشارکت و همراهی اتاق اصناف و تشکل های وابسته اقدام نمائید.

توفیق روز افزون تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) از خداوند متعال مسآلت دارم.