اطلاعیه

همکاران گرامی به اطلاع میرساند در خصوص تعرفه آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش سالی یک بار توسط اداره کل استاندارد استان تهران به پیوست ایفاد میگردد. اتحادیه صنف قنادان تهران

همکاران گرامی به اطلاع میرساند در خصوص تعرفه آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش سالی یک بار توسط اداره کل استاندارد استان تهران به پیوست ایفاد میگردد.

اتحادیه صنف قنادان تهران