اطلاعیه بهداشتی

همکاران محترم اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران نظر به اینکه در پی شروع گسترده ویروس کرونا و افزایش مبتلایان در دور دوم تمامی نهادهای نظارتی وزارت محترم بهداشت تاکید مضاعف بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی ابلاغ شده دارند،با تشدید بازرسی‌ها و مشاهده برخی تخلفات وعدم اجرای صحیح پرتکل ها، […]

همکاران محترم اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران

نظر به اینکه در پی شروع گسترده ویروس کرونا و افزایش مبتلایان در دور دوم تمامی نهادهای نظارتی وزارت محترم بهداشت تاکید مضاعف بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی ابلاغ شده دارند،با تشدید بازرسی‌ها و مشاهده برخی تخلفات وعدم اجرای صحیح پرتکل ها، متاسفانه شاهد تعطیلی و پلمپ واحدهای صنفی تعدادی از همکاران هستیم.

بدین وسیله بار دیگر ضمن تأکید بر اجرای دقیق و مدون و بدون اغماض این دستورالعمل ها یادآوری می نماید، عدم رعایت آنها برای همکاران تبعات قانونی، منجر به تعطیلی واحدصنفی خواهد داشت که عواقب آن به عهده صاحبان جواز کسب خواهد بود.

ریاست اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی وکافه قنادی تهران
علی بهر مند