حضور نمایندگان اصناف در مراجع تصمیم گیر برای حوزه اصناف الزامیست/ اتاق های اصناف نیاز به منابع مالی پایدار در حوزه بازرسی و نظارت دارند

دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: دولت در تمامی بزنگاهای اجتماعی و اقتصادی و .. از حمایت کسبه و اصناف بهرمند بوده و لازم است تا درتصمیماتی که برای حوزه اصناف گرفته می شود نماینده اصناف حضور داشته باشد. حسین طاهرمحمدی در گفت وگو با خبرنگار اتاق اصناف ایران اظهارکرد: کسبه و اصناف خوبی […]

دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: دولت در تمامی بزنگاهای اجتماعی و اقتصادی و .. از حمایت کسبه و اصناف بهرمند بوده و لازم است تا درتصمیماتی که برای حوزه اصناف گرفته می شود نماینده اصناف حضور داشته باشد.
حسین طاهرمحمدی در گفت وگو با خبرنگار اتاق اصناف ایران اظهارکرد: کسبه و اصناف خوبی را در کشور داریم که سرمایه های اصناف محسوب می شوند و در تمامی عرصه ها با دولت و اتاق اصناف همراه بوده اند و حمایت های لازم را داشته اند و در بحث شیوع ویروس کرونا کسبه همراهی های لازم را داشته اند.
وی تصربح کرد: حمایت هایی که در دوره های مختلف از سوی دولت برای اصناف اجرایی شده مناسب با وضعیت اصناف نبوده و واقف هستیم که دولت منابع محدود و مشکلات متعدد دارد اما در همه ادوار و بحران ها اصناف پیشگام بوده اند؛ اما به دلیل عدم حضور اصناف در اتاق‌های تصمیم ساز زمانی که مقرر شد تسهیلاتی برای صنوف آسیب دیده در نظر گرفته شود، بسته های حمایتی یا تسهیلات متناسب با وضعیت جامعه صنفی درنظر گرفته نشد و این تصمیات به طور شایسته اتخاذ نشد و امروز شاهد هستیم که تعداد کثیری از اصناف نتواستند از شرایط تسهیلات بهرمند شوند.
طاهرمحمدی افزود: در بسیاری از مواقع دولت بسته ها و برنامه های حمایتی برای اصناف داشته و زمانی که تدوین شده و به مرحله اجرا رسیده اثرگذاری لازم را برای بهبود وضعیت کسب وکارها نداشته و باید زمانی که برای سازمانی تصمیمی گرفته می شود عالی ترین نهاد آن سازمان در جلسه حضور داشته باشد تا بتوانند دغدغه های جامعه صنفی را به گوش مسئولان کشور برسانند و بر اساس اولویت ها تصمیمات اتخاذ شود که در سطح اجرا ملموس و قابل استفاده بهینه باشد.
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در حوزه اصناف بحث بازرسی و نظارت ، صدور مجوز و برخورد با واحدهای متخلف در دستور کار اتاق های اصناف است که نیاز به نیروی انسانی متخصص و منابع تامین کننده مالی داریم و در حال حاضر اتحادیه های صنفی با مطالبه جدی در پرداخت حق عضویت رو به رو هستند .
وی در خصوص تامین منابع مالی برای حوزه بازرسی و نظارت اتاق های اصناف اظهار کرد: باید طرح یک در هزار در ازای درآمد مشمولان مودیان مالیاتی به مانند اتاق تعاون و اتاق بازرگانی برای اتاق‌های اصناف هم در نظر گرفته شود و این طرح را منعکس کردیم به کمیسیون اقتصادی نیز ارجاع شده و از وزارت صمت و دولت نیز می خواهیم تا در تحقق این مساله اتاق اصناف را همراهی کنند که با تایید آن در مجلس اتاق های اصناف بتوانند منابع مالی پایدار را داشته باشند.
طاهرمحمدی اظهار کرد: کرونا اولین و آخرین بحران برای اصناف نیست و سعی کردیم بررسی مساله آینده پژوهی را برای حوزه اصناف داشته باشیم و برای بحران های پیش رو برنامه ریزی های لازم را در نظر بگیریم تا بتوانیم اقدامات مناسب را در شرایط ویژه داشته باشیم.