قابل توجه همکاران گرامی

همکاران گرامی احتراما حسب بخشنامه مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و درخواست مفاصا حساب واحد صنفی خود نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود حداکثر در ۶۰ قسط اقدام نمایند. لینک تلگرامی قنادان تهران:https://t.me/ghanadan اینیستاگرام:ghannadan.ir اتحادیه صنف قنادان تهران

همکاران گرامی
احتراما حسب بخشنامه مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و درخواست مفاصا حساب واحد صنفی خود نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود حداکثر در ۶۰ قسط اقدام نمایند.
لینک تلگرامی قنادان تهران:https://t.me/ghanadan اینیستاگرام:ghannadan.ir
اتحادیه صنف قنادان تهران