اطلاعیه

همکاران گرامی. احتراما عطف به دستورالعمل اتاق اصناف ایران در خصوص وام ۱۲درصدی کرونا در اسرع وقت به لینک http://otaghasnafeiran.ir/porsesh995/ مراجعه و نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایید. http://otaghasnafeiran.ir/porsesh995/ اتحادیه صنف قنادان تهران

همکاران گرامی. احتراما عطف به دستورالعمل اتاق اصناف ایران در خصوص وام ۱۲درصدی کرونا در اسرع وقت به لینک http://otaghasnafeiran.ir/porsesh995/ مراجعه و نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایید.

http://otaghasnafeiran.ir/porsesh995/

اتحادیه صنف قنادان تهران