فراخوان شرکت اعضا محترم اتحادیه صنف قنادان در انتخابات هیات مدیره

همکاران گرامی باسلام وادب؛ از شما دعوت بعمل می آید روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ جهت انتخاب کاندیدهای اصلح خود در انتخابات اتحادیه صنف قنادان تهران شرکت نمائید. اتحادیه صنف قنادان تهران

همکاران گرامی

باسلام وادب؛ از شما دعوت بعمل می آید روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ جهت انتخاب کاندیدهای اصلح خود در انتخابات اتحادیه صنف قنادان تهران شرکت نمائید.

اتحادیه صنف قنادان تهران