وضعیت بخش خرده‌فروشی در مرداد ۱۳۹۹

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، گزارش دوره چهارم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) خرده‌فروشی را منتشر کرد. اینگزارش نشان داد: شامخ کل (۵۱٫۱۹)، نشان‌دهنده بهبود وضعیت بخش خرده‌فروشی در مرداد ماه۱۳۹۹ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ (۳۷٫۵۰) است. همچنین شاخص سرعت انجام یا تحویل سفارش و یا فرایند […]

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، گزارش دوره چهارم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) خرده‌فروشی را منتشر کرد. اینگزارش نشان داد:
شامخ کل (۵۱٫۱۹)، نشان‌دهنده بهبود وضعیت بخش خرده‌فروشی در مرداد ماه۱۳۹۹ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ (۳۷٫۵۰) است.
همچنین شاخص سرعت انجام یا تحویل سفارش و یا فرایند کار (۵۵٫۹۵) در مرداد، بیشترین میزان شاخص‌ها در بین ۵مولفه اصلی شامخ بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۰٫۴۸) در مرداد، کمترین مقدار شاخص در بین ۵مولفه اصلی شامخ بوده است.
بیشترین میزان تغییر هم مربوط به شاخص میزان فعالیت‌های انجام شده است (۳۶٫۵۱درصد) که نشان‌دهنده بهبود واحدهای خرده‌فروشی و بهتر شدن وضعیت فروش در مرداد نسبت به تیر است.
۵مولفه اصلی شامل «میزان فعالیت‌های انجام شده»، «میزان سفارشات جدید مشتریان»، «سرعت انجام و تحویل سفارش»، «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» و «میزان استخدام کارکنان» هستند.