قابل توجه همکاران گرامی

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: 🔸برای اصنافی که پروتکل های بهداشتی را مراعات نمیکنند در مرحله اول تذکر داده می شود. 🔸در مرحله دوم ۳۰۰ هزار تومان جریمه میشوند. 🔸در مرحله سوم یک میلیون تومان جریمه می شود و اگر تخلف ادامه داشت آن واحد صنفی پلمپ خواهد شد.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

🔸برای اصنافی که پروتکل های بهداشتی را مراعات نمیکنند در مرحله اول تذکر داده می شود.

🔸در مرحله دوم ۳۰۰ هزار تومان جریمه میشوند.

🔸در مرحله سوم یک میلیون تومان جریمه می شود و اگر تخلف ادامه داشت آن واحد صنفی پلمپ خواهد شد.