نمایشگاه تخصصی قنادان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود/ شناسایی و معرفی توانایی‌های قنادان، حلقه مفقوده در فعالیت‌های صنف و صنعت بزرگ قنادی

  علی بهره‌مند در گفت‌وگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: با عنایت به اینکه اتحادیه صنف قنادان تهران یکی از باسابقه‌ترین اتحادیه‌ها در کشور است، ما در تداوم اقداماتی که طی دوره‌های گذشته برای ارتقای جایگاه صنفی از سوی همکاران هیات مدیره و رؤسای پیشین انجام شده بود، تلاش کردیم تا با اقدامات علمی […]

  علی بهرهمند در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: با عنایت به اینکه اتحادیه صنف قنادان تهران یکی از باسابقهترین اتحادیهها در کشور است، ما در تداوم اقداماتی که طی دورههای گذشته برای ارتقای جایگاه صنفی از سوی همکاران هیات مدیره و رؤسای پیشین انجام شده بود، تلاش کردیم تا با اقدامات علمی به روند بازسازی و ترفیع جایگاه ویژه این صنف در بین صنوف و تعالی دیدگاههای آحاد اعضای صنف به سمت مدرن شدن، سرعت بیشتری ببخشیم.

وی با اشاره به اقدامات اتحادیه قنادان در راستای ارتقای سطح کیفی شیرینی در کشور گفت: در دوران فعالیت اخیر، علاوه بر وظایف جاری و معمول اتحادیه در خدمت به اعضا، در زمینههای علمی، فرهنگی، آموزشی، هنری و حرفهای اقداماتی انجام دادهایم که در ادامه به رئوس آنها اشاره میکنم.

نیاز به بازسازی فضای فیزیکی اتحادیه قنادان تهران با توجه به لزوم رفع نیازهای اداری و پرسنلی، بسیار مشهود بود و عملیات بازسازی علاوه بر اصلاح ساختار بصری و اداری، منجر به ایجاد فضای کاربردی سالن اجتماعات به ظرفیت یکصد نفر شد.

 در حوزه فرهنگی و فنی، انتشار مستمر هفده شماره از فصلنامه تخصصی قنادان را در کارنامه اقدامات داریم که در تاریخ اتحادیههای صنفی در نوع خود بینظیر است.

ترویج ابعاد هنری صنفی و شناسایی و معرفی استعدادهای درخشان قنادی و کیکسازی، ما را بر آن داشت تا سنگ بنای مسابقات طراحان و سازندگان کیکهای تجسمی (کیک شو) را به عنوان متولی این حرفه بگذاریم و تا کنون موفق به برگزاری سه دوره از این مسابقات به صورت سالانه شدهایم.

آموزش همواره یکی از ارکان توسعه است و توسعه منابع انسانی با توجه به نیاز روزافزون جامعه به افراد با تخصصهای فنی، در اولویت است. در راستای تامین نیروی انسانی آموزشدیده، آموزشگاه اتحادیه را تاسیس کردیم که تاکنون دورههای متنوعی از آموزش و بازآموزی را برگزار و عده کثیری از علاقهمندان را آموزش داده است.

شناسایی و معرفی تواناییهای قنادان، یکی از حلقههای مفقوده در فعالیتهای صنف و صنعت بزرگ قنادی بود و با توجه به این نیاز و استفاده از ظرفیتهای موجود در بسط ارائه خدمات تخصصی در کشور و منطقه، برگزاری سالانه نمایشگاه تخصصی توانمندیهای زنجیره تامین و توزیع قنادان را در دستور کار قرار دادیم و دو دوره آن را برگزار کردیم.

بهرهمند با اشاره به نمایشگاه تخصصی قنادان تصریح کرد: متاسفانه با شیوع و تداوم مشکلات ناشی از پاندمی (همهگیری) کرونا، برگزاری تمامی مسابقات، نمایشگاهها و فعالیتهای آموزشی تحت تاثیر رعایت مقررات، تعلیق شده است و از آنجا که تصمیمات در ستاد ملی کرونا به صورت هفتگی اتخاذ میشود، هیچگونه امکان اعلام تقویم کاری برای تعیین زمان برگزاری آنها وجود ندارد و علیرغم تلاشهایی که کردهایم نتوانستیم در ایام باقیمانده تا پایان سال جاری، مجوز برگزاری نمایشگاه تخصصی قنادان و مسابقات کیکهای تجسمی را بگیریم اما به اعضای صنف و علاقهمندان، نوید میدهیم که با کاهش تهدیدات بهداشتی، هردو گردهمایی صنفی برگزار میشود.

وی افزود: سرعت وقایع و بحرانهای ناشی از آنها، چنان زیاد است که بعضاً امکان برنامهریزی برای آینده یا اجرای برنامههای تدوین شده را تحتالشعاع قرار میدهد و متاسفانه روزمرگی و چارهاندیشی برای رفع چالشهای پدید آمده، بر تمام فعالیتها سایه انداخته است.

رئیس اتحادیه قنادان تهران با تأکید بر چالشهای صنف اظهار کرد: بخشی از چالشها که میتوان برشمرد، تورم قیمت مواد اولیه ناشی از تحریم و کاهش ارزش پول ملی است که موجب افزایش بهای تمام شده محصولات شده است و از سوی دیگر کاهش تقاضا را داریم که ناشی از کوچک شدن سفره مردم است، بر این دو میتوان تعطیلات اعلام شده از سوی ستاد کرونا را نیز اضافه کرد که تاکنون شامل دوماه در آغاز شیوع و پانزده روز از آغاز آذر بوده است (ما معتقدیم تعطیلات آذرماه ناعادلانه بر همکاران تحمیل شد). این حجم مشکلات و زیانهای انباشته ناشی از آن، بسیار بردوش همکاران من سنگینی میکند و متاسفانه دولت محترم نیز تاکنون اقدامی در جهت تقبل و جبران بخشی از این زیانها انجام نداده است.

بهرهمند در پایان گفت: رفع بخشی از مشکلات تامین مواد اولیه، نیازمند فعالسازی تعاونی اتحادیه قنادان است که اقدامات برنامهریزی اجرایی آن در دستور کار این تعاونی قرار گرفته و بعضی دیگر از اقدامات نیز به شرح زیر است؛

 درصدد اجرای برنامه رتبهبندی علمی واحدهای قنادی با همکاری وزارت بهداشت هستیم که مقدمات آن را در چارچوب اجرای تفاهمنامه فیمابین آماده کردهایم و برای این اقدام، تمامی کارهای مطالعاتی درکارگروهها انجام شده است. در سال جاری، کرونا مانع اجرای این برنامه شد و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم آن را اجرا کنیم.

در حوزه بسط و توسعه شیرینیهای کم کالری و با چربی کم و محصولات فاقد گلوتن و به طور کلی محصولات خاص، در حال توسعه همکاری با نهادهای دانشگاهی هستیم که محصولات ناشی از این همکاری علمی به تدریج در سبد محصولات واحدهای قنادی قرار میگیرد.