با حضور روساي اتاق اصناف تهران، سازمان صمت و مدير کل تعزيرات استان تهران ،نشست هماهنگي گشت هاي مشترک نظارت بر بازار برگزار شد

به منظور تشريک مساعي و تعاملات لازم جهت مديريت بازار شب عيد و انجام نظارت ها و بازرسي هاي لازم، نشست هماهنگي گشت هاي مشترک نظارت بر بازار به ميزباني اتاق اصناف تهران با حضور قاسم نوده فراهاني رئيس، خسرو ابراهيمي نيا نايب رئيس دوم و حسين دروديان عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران، يدالله […]

به منظور تشريک مساعي و تعاملات لازم جهت مديريت بازار شب عيد و انجام نظارت ها و بازرسي هاي لازم، نشست هماهنگي گشت هاي مشترک نظارت بر بازار به ميزباني اتاق اصناف تهران با حضور قاسم نوده فراهاني رئيس، خسرو ابراهيمي نيا نايب رئيس دوم و حسين دروديان عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران، يدالله صادقي، رئيس سازمان صمت استان تهران، محمدعلي اسفناني مدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران، محمدي پور، معاون بازرسي و نظارت سازمان صمت استان تهران تشکيل شد.

قاسم نوده فراهاني رئيس اتاق اصناف تهران در خصوص برگزاري اين جلسه گفت: با توجه به نزديکي ايام پاياني سال و بازار شب عيد نياز است تا تمام مراکز مرتبط از جمله اتاق اصناف، تعزيرات حکومتي، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سازمان صمت استان تهران براي ساماندهي و مديريت بازار اين ايام همکاري و هماهنگي هاي لازم را داشته باشند.

فراهاني در بخشي از صحبت هاي خود با اشاره به افزايش قيمت بسياري از کالاها ضمن تاکيد بر حفظ حرمت اصناف در رسانه ملي گفت: همانگونه که بارها گفته شده است بسياري از گراني ها مربوط به اصناف نيست و علت افزايش قيمت ها خارج از حوزه اصناف مي باشد.

در اين جلسه حاضران ضمن بررسي شرايط اقتصادي با توجه به شيوع ويروس کرونا و افزايش قيمت کالاها با تاکيد بر تعامل و هماهنگي هاي لازم جهت مديريت بازار شب عيد در قالب گشت هاي مشترک نظارت بر بازار با حضور بازرسي اصناف، تعزيرات حکومتي، سازمان صمت و سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان اعلام آمادگي کردند.

همچنين مقرر شد در بازرسي ها و انجام گشت هاي مشترک نسبت به پيگيري و رعايت توزيع بموقع و فروش کالاهاي اساسي با قيمت هاي مصوب نظارت کامل و جامعي صورت گيرد.