با تصویب شورای عالی کار، رقم دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ مشخص شد

با تصویب شورای عالی کار، رقم دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ مشخص شد/حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت 🔸در دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ٣٩ درصدی به ۴ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان رسید. ◽️ جزئیات آیتم‌های مزد کارگری: 🔸دستمزد روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ […]

با تصویب شورای عالی کار، رقم دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ مشخص شد/حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت

🔸در دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ٣٩ درصدی به ۴ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان رسید.

◽️ جزئیات آیتم‌های مزد کارگری:

🔸دستمزد روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ ریال

🔸دستمزد ماهیانه: ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ریال

🔸پایه سنوات: ۱.۴۰۰.۰۰ ریال

🔸بن خوار و بار: ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

🔸حق مسکن: ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال