قابل توجه همکاران محترم

اطلاعیه همکاران گرامی علاقه مندان به حضور و ارائه اثر در چهارمین دوره کیک های تجسمی {کیک شو) ایران جهت دریافت اطلاعات به سایت اتحادیه قنادان (www.ghannadan.ir)  و واتساپ شماره۰۹۳۶۰۶۴۱۷۰۶ مراجعه فرمائید. اتحادیه صنف قنادان تهران

اطلاعیه
همکاران گرامی
علاقه مندان به حضور و ارائه اثر در چهارمین دوره کیک های تجسمی {کیک شو) ایران جهت دریافت اطلاعات به سایت اتحادیه قنادان (www.ghannadan.ir)  و واتساپ شماره۰۹۳۶۰۶۴۱۷۰۶ مراجعه فرمائید.
اتحادیه صنف قنادان تهران