اطلاعیه

همکاران محترم بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم میرساند جهت ثبت نام ودریافت سهمیه روغن با همراه داشتن پروانه کسب(صاحب پروانه) و الزاما ثبت نام در سامانه جامع تجارت از مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ از ساعت ۹ الی ۱۶ به تعاونی صنف قنادان (خیابان شوش غربی پلاک ۵۱۷)مراجعه نمائید. اتحادیه صنف قنادان تهران http://t.me/ghanadan

همکاران محترم
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم میرساند جهت ثبت نام ودریافت سهمیه روغن با همراه داشتن پروانه کسب(صاحب پروانه) و الزاما ثبت نام در سامانه جامع تجارت از مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ از ساعت ۹ الی ۱۶ به تعاونی صنف قنادان (خیابان شوش غربی پلاک ۵۱۷)مراجعه نمائید.
اتحادیه صنف قنادان تهران
http://t.me/ghanadan