قابل توجه همکاران محترم

همکاران محترم بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم میرساند جهت دریافت شکر و روغن به شرکت تعاونی صنف قنادان (خیابان شوش غربی پلاک ۵۱۷)مراجعه نمائید. شرکت تعاونی قنادان تهران وحومه @taavobighannad

همکاران محترم
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم میرساند جهت دریافت شکر و روغن به شرکت تعاونی صنف قنادان (خیابان شوش غربی پلاک ۵۱۷)مراجعه نمائید.
شرکت تعاونی قنادان تهران وحومه
@taavobighannad