اطلاعیه اتاق اصناف ایران در راستای حمایت های بیمه ای، صدور مجوز ها وحاملهای انرژی در بسته حمایت از کسب وکارها و مشاغل بشدت آسیب دیده از کرونا

اطلاعیه اتاق اصناف ایران در راستای حمایت های بیمه ای، صدور مجوزها و حاملهای انرژی و سایر حمایت ها تحت عنوان ” تمدید بسته حمایت از کسب وکارها و مشاغل بشدت آسیب دیده از کرونا” که در هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۸ که به تایید مراجع ذی ربط نیز رسیده […]

اطلاعیه اتاق اصناف ایران در راستای حمایت های بیمه ای، صدور مجوزها و حاملهای انرژی و سایر حمایت ها تحت عنوان ” تمدید بسته حمایت از کسب وکارها و مشاغل بشدت آسیب دیده از کرونا” که در هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۸ که به تایید مراجع ذی ربط نیز رسیده است بدین شرح منتشر شد:

🔹 برای مشاغل و کسب‌و‌کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا حق بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۰ به مدت دو ماه امهال می‌شود.

🔹 برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا، شمول بند (ث) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موکول به رعایت شرط حفظ یا افزایش سطح اشتغال نیروی انسانی نخواهد بود.

🔹 کلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی صدور مجوز درکشور برای کلیه فعالیت‌ها و کسب‌و‌کارها و مشاغل تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تمدید می‌گردد. تمامی مراجع صدور مجوز در کشور مکلف‌اند اقدامات و اطلاع‌رسانی لازم به ذینفعان را به عمل آورند.

🔹 شرکت‌های مرتبط با خدمات عمومی (برق و گاز) تا پایان شهریورماه از قطع خدمات به مشاغل و کسب‌و‌کارهای به شدت آسیب‌دیده به علت وجود بدهی، خودداری نمایند.

🔹. موجرین اماکن موقوفه، مذهبی، آستان‌های متبرکه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند حق‌الاجاره خود برای مشاغل و کسب‌و‌کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا را در سال ۱۴۰۰ معادل اجاره سال ۱۳۹۹ تعیین نمایند.

🔹 اعتبار احکام هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف سراسر کشور که مهلت تصدی آنان به موجب قانون نظام صنفی خاتمه یافته یا خاتمه می‌یابد، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید می‌شود و برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها تا این تاریخ به تعویق خواهد افتاد./ع/