قابل توجه همکاران گرامی

اطلاعیه همکاران گرامی با توجه به شیوع وگسترش مجدد ویروس کروناوآغاز پیک پنجم درکشور الزاما جهت جلوگیری از گسترس بیماری و مبارزه با آن تاکید میگردد رعایت نکات ذیل برای همه صنوف اجباری میباشد: ۱رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در محیط واحد صنفی.۲استفاده از ماسک برای تمامی فعالان در واحد صنفی و همچنین متقاضیان و […]

اطلاعیه
همکاران گرامی با توجه به شیوع وگسترش مجدد ویروس کروناوآغاز پیک پنجم درکشور الزاما جهت جلوگیری از گسترس بیماری و مبارزه با آن تاکید میگردد رعایت نکات ذیل برای همه صنوف اجباری میباشد: ۱رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در محیط واحد صنفی.۲استفاده از ماسک برای تمامی فعالان در واحد صنفی و همچنین متقاضیان و مشتریها اجباری است.۳_نصب و امکان استفاده از مواد شوینده و استریل ها در محیط واحد صنفی.
اتحادیه صنف قنادان تهران