علي بهره مند، رئيس اتحاديه قنادان، شيريني فروشان و کافه قنادي تهران: کمبود شکر نداريم/ دولت در دو سال گذشته حمايتي از اصناف نکرد

رئيس اتحاديه قنادان، شيريني فروشان و کافه قنادي تهران با بيان اينکه کمبود شکر نداريم، گفت: تقريبا دو سال از شيوع کرونا گذشته و در اين مدت کسبه بشدت آسيب ديدند؛ اما حمايت خاصي از سوي دولت نشد علي بهره مند، رئيس اتحاديه قنادان، شيريني فروشان و کافه قنادي تهران در مورد اخباري که در […]

رئيس اتحاديه قنادان، شيريني فروشان و کافه قنادي تهران با بيان اينکه کمبود شکر نداريم، گفت: تقريبا دو سال از شيوع کرونا گذشته و در اين مدت کسبه بشدت آسيب ديدند؛ اما حمايت خاصي از سوي دولت نشد

علي بهره مند، رئيس اتحاديه قنادان، شيريني فروشان و کافه قنادي تهران در مورد اخباري که در مورد گراني و کمبود شکر منتشر شده است، اظهار داشت: تاکنون با کمبود شکر مواجه نشده ايم و هر بار به شرکت بازرگاني دولتي مراجعه کرديم شکر موجود بوده است.

رئيس اتحاديه قنادان، شيريني فروشان و کافه قنادي تهران افزود: در حال حاضر شکر درب کارخانه براي صنوف با قيمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه مي شود و پس از تحويل، هزينه هاي حمل، بارگيري و تخليه تقريباً با قيمت ۱۲ هزار و ۲۰۰ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش ميرسد.

وي با اشاره به تعطيلي هاي مکرر صنوف، گفت: متأسفانه گرماي هوا، شيوع کروناو تعطيلي هاي مکرر، صنف قنادي را با مشکل هاي زيادي مواجه کرده است. اصناف کمترين مشتري را دارند و درآمد خاصي کسب نميکنند. در اين بين دولت هم حمايتي نمي کند.

بهره مند افزود: دو سال است اين مسائل را مي گوئيم اما از جانب دولت توجهي نمي شود. ۱۶۰۰ واحد صنفي قناد در شهر تهران با بيش از ۶۰ هزار نفر- اشتغال طي دو سال گذشته يک روز راحت کار نکردند.

رئيس اتحاديه قنادان، شيريني فروشان و کافه قنادي تهران تصريح کرد: درآمد کسبه طبيعتاً از فروش روزانه است، وقتي دائم کسبه تعطيل هستند و در ايام فعاليت هم اقبالي از طرف مردم وجود ندارد و دولت هم حمايت نميکند،، کسبه چگونه بايد هزينه هاي خود را تأمين کنند؟ واحدها بايد هزينه هاي مربوط به اجاره، دستمزد، بيمه تأمين اجتماعي، ماليات و آب و برق و گاز رادر حالي بپردازند که درآمدشان حداقلي شده است