قابل توجه همکاران گرامی

احتراما به اطلاع میرساند سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی اقدام به تدوین و انتشار بروشورهای راهنمایی مودیان نموده است لذا جهت دریافت آن به سایت www.intamedia.ir/educational مراجعه نمائید. اتحادیه صنف قنادان تهران

احتراما به اطلاع میرساند سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی اقدام به تدوین و انتشار بروشورهای راهنمایی مودیان نموده است لذا جهت دریافت آن به سایت www.intamedia.ir/educational مراجعه نمائید. اتحادیه صنف قنادان تهران