قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران: تزريق واکسن به بيش از ۷۰ درصد اصناف تهران/ واکسيناسيون تمام واحدهاي صنفي در دستور کار است

رئيس اتاق اصناف تهران بر ضرورت واکسيناسيون تمام واحدهاي صنفي در تهران تاکيد کرد و گفت: تاکنون بيش از ۷۰ درصد اصناف در تهران واکسن کرونا تزريق کرده اند. قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به الزام اصناف به تزريق واکسن کرونا افزود: ۲۸۰ هزار واحد صنفي در تهران وجود دارند که […]

رئيس اتاق اصناف تهران بر ضرورت واکسيناسيون تمام واحدهاي صنفي در تهران تاکيد کرد و گفت: تاکنون بيش از ۷۰ درصد اصناف در تهران واکسن کرونا تزريق کرده اند.

قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به الزام اصناف به تزريق واکسن کرونا افزود: ۲۸۰ هزار واحد صنفي در تهران وجود دارند که بايد همه صاحبان اين واحدهاي صنفي به تزريق هر دو واکسن کرونا اهتمام داشته باشند.

وي اظهارداشت: از زمان آغاز واکسيناسيون اصناف هر روز اعضاي يک اتحاديه صنفي در تهران براي تزريق واکسن به دو مرکز تعيين شده فراخوان شدند و در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد اصناف در تهران واکسن دوز اول را تزريق کردند و تا موعد مقرر دوز دوم نيز تزريق خواهد شد.

نوده فراهاني، مسجد امام خميني (ره) در بازار تهران و حسينيه بني فاطمه پادگان وليعصر را دو مرکز تزريق واکسن به اصناف اعلام کرد و افزود: اين دو مرکز تزريق واکسن به صاحبان واحدهاي صنفي را بر عهده دارد و همه واحدهاي صنفي الزام دارند نسبت به تزريق واکسن خود اقدام کنند.

رئيس اتاق اصناف تهران يادآورشد: با برنامه ريزي هاي انجام شده براي تزريق واکسن به صاحبان واحدهاي صنفي در تهران در اين دو مرکز روزانه به طور متوسط به بيش از ۱۸۰۰ نفر رسيد و هم اکنون اکثريت اصناف در تهران واکسن خود را دريافت کرده اند.

نوده فراهاني با بيان اينکه تا پايان مهرماه سال جاري همه واحدهاي صنفي در تهران دوز اول واکسن کرونا را دريافت کردند، افزود: با توجه به اجراي برخي ضوابط و مقررات هرگونه خدمات مورد نياز به اصناف منوط به واکسن زدن خواهد بود.

رئيس اتاق اصناف تهران بيان کرد: اعضاي حدود ۱۳۵ اتحاديه در تهران به خوبي تزريق واکسن خود را انجام داده اند و هرواحد صنفي واکسن نزده ميتواند به اين دو مرکز مراجعه کنند.

نوده فراهاني اظهارداشت: مسجد امام خميني (ره) در بازار تهران در دسترس تمام بازاريان است و علاوه بر واحدهاي صنفي کارکنان واحدهاي و خانوادههاي آنها نيز در اين ۲ مرکز ميتوانند واکسن خود را تزريق کنند.

نوده فراهاني افزود: اين دو مرکز با تمام امکانات مورد نياز تجهيز شده است تا تمام واحدهاي صنفي و کارکنان آنها در تهران با ثبت کد ملي خود بتوانند به سهولت واکسن مورد نياز خود را تزريق کنند.

رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينکه تا بهمن ماه سال جاري دوز دوم همه واحدهاي صنفي بايد تزريق شود افزود: اتاق اصناف تهران آمادگي دارد با همکاري ساير نهادهاي ذيربط همچنان به تزريق دوز اول و دوم واکسن اعضاي واحدهاي صنفي را در تهران تزريق کند.

فراهاني يادآورشد: طبق مصوبه ستاد ملي کرونا علاوه بر رعايت پروتکل هاي بهداشتي همه آحاد مردم، خانوادهها و تمام واحدهاي صنفي در سطح کشور بايد واکسن خود را تزريق کنند.

رئيس اتاق اصناف تهران در پايان تاکيد کرد: توصيه ما به تمام اعضاي واحدهاي صنفي اين است که علاوه بر تزريق واکسن نسبت به رعايت تمام پروتکل هاي بهداشتي و حفظ فاصله گذاري در واحدهاي صنفي خود اقدام کنند تا اين بيماري منحوس در کشورمان به طور کامل ريشه کن شود.