شما هم دعوتید!

سومین نمایشگاه تخصصی قنادان ایران ۹-۱۲آذرماه ۱۴۰۰درهتل المپیک تهران برگزار می شود. بازدید رایگان ساعت بازدید۰۹:۰۰-۱۷:۰۰ اتحادیه قنادان تهران

سومین نمایشگاه تخصصی قنادان ایران ۹-۱۲آذرماه ۱۴۰۰درهتل المپیک تهران برگزار می شود.
بازدید رایگان
ساعت بازدید۰۹:۰۰-۱۷:۰۰
اتحادیه قنادان تهران