مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی های قنادان ایران

  مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی های قنادان ایران با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران، یداله صادقی رئیس سازمان صمت استان تهران، علی بهرمند رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران و تعدادی از روسای اتحادیه های صنفی تهران/ هتل بین المللی المپیک (۱۴۰۰/۰۹/۰۹)

 

مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی های قنادان ایران با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران، یداله صادقی رئیس سازمان صمت استان تهران، علی بهرمند رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران و تعدادی از روسای اتحادیه های صنفی تهران/ هتل بین المللی المپیک
(۱۴۰۰/۰۹/۰۹)