قابل توجه همکاران گرامی

  همکاران گرامی احتراما به استحضار میرساند نظر به ثبت نام بیمه تکمیل درمان شما عزیزان و خانواده محترمتان و افراد شاغل در واحد صنفی با پوشش حداکثر تعهدات درمانی و شرایط ویژه با توجه به محدودیت زمان صرفا تا روز چهارشنبه هفته آینده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ با تصویر دفترچه بیمه پایه و کارت ملی به […]

 

همکاران گرامی احتراما به استحضار میرساند نظر به ثبت نام بیمه تکمیل درمان شما عزیزان و خانواده محترمتان و افراد شاغل در واحد صنفی با پوشش حداکثر تعهدات درمانی و شرایط ویژه با توجه به محدودیت زمان صرفا تا روز چهارشنبه هفته آینده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ با تصویر دفترچه بیمه پایه و کارت ملی به اتحادیه مراجعه و یا با شماره تماس ۰۹۱۲۲۸۴۹۳۹۶ (خانم نخعی) ویا شماره ۶۶۹۴۴۴۱۱ داخلی ۱۰۳ تماس حاصل نمائید زمان اعلامی غیر قابل تمدید می باشد. اتحادیه صنف قنادان تهران