حضور نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران و مديرکل امور مالياتي مرکز تهران: کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران برگزار شد

  در اين جلسه ابراهيم درستي نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران ضمن تشکر از حضور مديرکل امور مالياتي مرکز تهران در کميسيون، گزارشي از ديدار با رئيس سازمان امور مالياتي کشور به کميسيون ارائه و اظهار داشت: در نشست ديروز هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران با داود منظور رئيس سازمان امور مالياتي مسائل و […]

 

در اين جلسه ابراهيم درستي نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران ضمن تشکر از حضور مديرکل امور مالياتي مرکز تهران در کميسيون، گزارشي از ديدار با رئيس سازمان امور مالياتي کشور به کميسيون ارائه و اظهار داشت: در نشست ديروز هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران با داود منظور رئيس سازمان امور مالياتي مسائل و مشکلات اصناف از جمله: تشکيل کارگروه مشترک اتاق اصناف و سازمان امور ماليات، لزوم تمرکز سازمان بر فرارهاي مالياتي و اصلاح روند اخذ ماليات بر مبناي خود اظهاري و مستندات، عدم اخذ گواهي ماده ۱۸۶ جهت تسهيل صدور پروانه کسب، اختصاص تشويق مالياتي براي اصناف خوش حساب مطرح گرديد.

درستي با مهم خواندن اداره امور مالياتي مرکز تهران گفت: اقدامات و همکاري جناب مهرکام در دوره ي حضورشان در اين سمت بسيار بارز بوده است.

حميدرضا رستگار رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران نيز در ادامه گزارشي از اقدامات کميسيون و موضوعات مالياتي پيرامون اصناف ارائه نمود.

در پايان مهرداد مهرکام مديرکل امور مالياتي مرکز تهران نيز گزارشي از اقدامات صورت گرفته در جهت تسهيل مشکلات اصناف ارائه و به سوالات اعضاي کميسيون و موارد مطروحه در جلسه پاسخ داد.