علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران: در آستانه شب يلدا؛ شيريني فروشي ها سعي کردند قيمت ها را به خاطر مردم حفظ کنند/ نظارت ناکافي و عدم پاسخگويي در بخش توزيع مواد اوليه

  علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در پيش بيني فروش شيريني شب يلدا ضمن بيان اين که آمار فروش شيريني نسبت به قبل از کرونا بسيار کاهش يافته است، گفت: ميزان فروش شيريني ديگر مثل گذشته ها نيست. قدرت خريد مردم کاهش يافته و به دليل کرونا […]

 

علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در پيش بيني فروش شيريني شب يلدا ضمن بيان اين که آمار فروش شيريني نسبت به قبل از کرونا بسيار کاهش يافته است، گفت: ميزان فروش شيريني ديگر مثل گذشته ها نيست. قدرت خريد مردم کاهش يافته و به دليل کرونا مشکلاتي براي ما پيش آمد که تاثير اين موارد در فروش ديده مي شود.

وي در ادامه با اشاره به قيمت انواع شيريني شب يلدا گفت: براساس درجه بندي واحدهاي شيريني فروشي، واحدهاي درجه ۲ قيمت ها را کمتر از واحدهاي درجه يک مي فروشند. در اين واحدها قيمت شيريني تر هر کيلو ۶۰ هزار تومان، شيريني دانمارکي، زبان و پاپيوني هر کيلو ۵۰ هزار تومان و کيک يزدي هر کيلو ۳۹ هزار تومان است. شيريني تر و دانمارکي شيريني پرفروش شب يلدا است و مردم بيشتر از اين نوع شيريني خريد مي کنند.

قنادان توان پرداخت اجاره را ندارند

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي ، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران درباره وضعيت اين صنف گفت: شرايط اقتصادي و کرونا بسيار در کار واحدهاي ما اثرگذار بود. ما مشکلات زيادي نسبت به اصناف و مشاغل ديگر داشتيم و با کاهش توليد همکاران ما دچار مشکلات زيادي شدند.

وي تاکيد کرد اکثر مغازه هاي قنادي اجاره اي است و اجاره آنها بسيار بالاست. پرداخت اجاره مغازه ها از توان مغازه داران خارج بود و ديگر توان پرداخت نداشتند. لذا بسياري از واحدها نتوانستند ادامه کار بدهند.

نظارت کافي در بخش توزيع نيست

بهره مند درباره مشکلات مواد اوليه تصريح کرد: در کشور با کمبود مواد اوليه مواجه نيستيم، ولي در بخش توزيع مشکل اساسي وجود دارد. نظارت هاي کافي در اين بخش نيست و اگر باشد جوابگو نيست. روغن و مواد اوليه به طور مستقيم به دست همکاران ما نمي رسد و توسط واسطه و بنکدار با قيمت بسيار بالاتر به دست ما مي رسد که براي واحدهاي صنفي مشکلات زيادي را ايجاد کرده است