جهت اطلاع همکاران محترم

    با توجه به آغاز طرح عیدانه بازرسی ویژه سازمان استاندارد در خصوص کالاهای مشمول استاندارد و شناسه مرتبط ، توجه همکاران را به معتبر بودن نشان استاندارد با ارسال کد ده رقمی شناسه استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ سازمان استاندارد از اعتبار نشان استاندارد خصوصا در مورد استاندارد تامین کنندگان جعبه شیرینی اطمینان […]

 

 

با توجه به آغاز طرح عیدانه بازرسی ویژه سازمان استاندارد در خصوص کالاهای مشمول استاندارد و شناسه مرتبط ، توجه همکاران را به معتبر بودن نشان استاندارد با ارسال کد ده رقمی شناسه استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ سازمان استاندارد از اعتبار نشان استاندارد خصوصا در مورد استاندارد تامین کنندگان جعبه شیرینی اطمینان حاصل نموده و آمادگی در خصوص بازرسی های احتمالی داشته باشند.

اتحادیه صنف دارندگان قنادی شیرینی فروش وکافه قنادی تهران