سيدرضا فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آغاز طرح ويژه وزارت صمت براي مقابله با عرضه کالاهاي قاچاق و تقلبي از ۱۵ فروردين/ لوازم يدکي و قطعات خودرو؛ اولويت نخست اجرايي طرح

    سيدرضا فاطميامين بيان کرد: لوازم يدکي خودرو، لوازمخانگي، آرايشي و بهداشتي، پوشاک و دخانيات، ۵ اولويت نخست اجرايي اين طرح در سطح کشور خواهند بود. وي افزود: يکي از مشکلاتي که در حوزه توزيع اقلام کالايي در کشور داريم، عرضه کالاهاي قاچاق و تقلبي است که به علت کيفيت پايين، مشکلات و آسيبهايي […]

 

 

سيدرضا فاطميامين بيان کرد: لوازم يدکي خودرو، لوازمخانگي، آرايشي و بهداشتي، پوشاک و دخانيات، ۵ اولويت نخست اجرايي اين طرح در سطح کشور خواهند بود.

وي افزود: يکي از مشکلاتي که در حوزه توزيع اقلام کالايي در کشور داريم، عرضه کالاهاي قاچاق و تقلبي است که به علت کيفيت پايين، مشکلات و آسيبهايي را متوجه مصرفکننده نهايي ميکنند. از سوي ديگر موضوع قاچاق يکي از موانع اصلي مشکلات اقتصادي مانند توليد و اشتغال است.

وزير صمت تصريح کرد: تمامي اقدامات در نظر گرفته شده در قالب اين طرح به صورت مستمر و هفتگي رصد و پايش خواهد شد و به صورت مرحله به مرحله و با متناسبسازي اقتضايي طرح پيش خواهيم رفت.

فاطميامين اعلام کرد: در گام نخست اجراي اين طرح، مقابله با عرضه کالاهاي قاچاق و تقلبي در حوزه لوازم يدکي خودرو از هفته آينده در سراسر کشور عملياتي ميشود.

وي ادامه داد: در جلسه هماهنگي که امروز با حضور نمايندگان دستگاههاي مسئول از جمله معاونت قضايي دادستاني کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملي استاندارد، سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان، تعزيرات حکومتي و… تشکيل شد، جزئيات اجرايي طرح که در جلسات قبلي مورد ارزيابي کارشناسي قرار گرفته بود، بررسي شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: با اجراي اين طرح، علاوه بر مقابله با کالاي قاچاق و تقلبي، نتايج مثبت اقتصادي ديگري از جمله ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در بخش توليد و همچنين تأمين امنيت مصرفکنندگان در استفاده از کالاهاي موجود در سطح بازار به ويژه در حوزه لوازم يدکي خودرو نيز محقق خواهد شد.

فاطميامين توضيح داد: اجراي اين طرح با اولويتهاي تعيين شده، ميتواند در کاهش آثار زيانبار کالاي قاچاق در اقتصاد کشور اثرگذار باشد، بنابراين بهطور حتم با جديت تمام در وزارت صمت دنبال خواهد شد تا منويات مقاممعظمرهبري در اين خصوص به شکل مناسبي، محقق شود.