علي بهر‌ه مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروش و کافه قنادي تهران: بازگشت رونق به بازار شب عيد با واکسيناسيون عمومي/ نرخ شيريني‌ هاي شب عيد بر اساس مواد به کار رفته، رقابتي و متفاوت است

    رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني و کافه قنادي تهران گفت: با انجام واکسيناسيون عمومي براي مقابله با ويروس کرونا طي شش ماه گذشته و در دولت سيزدهم بار ديگر رونق به بازار بازگشته است. علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني و کافه قنادي تهران گفت: انجام واکسيناسيون عمومي بر بازگشت بازار […]

 

 

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني و کافه قنادي تهران گفت: با انجام واکسيناسيون عمومي براي مقابله با ويروس کرونا طي شش ماه گذشته و در دولت سيزدهم بار ديگر رونق به بازار بازگشته است.

علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني و کافه قنادي تهران گفت: انجام واکسيناسيون عمومي بر بازگشت بازار به روال گذشته تاثير گذار بوده و توانست بار ديگر اين بخش را رونق دهد.

وي با بيان اينکه در دو سال گذشته حضور مردم در بازار بسيار کمرنگ بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مردم با آرامش بيشتر در بازار حضور پيدا و اقدام به خريد مي کنند.

بهره مند با بيان اينکه خريد بعد از واکسيناسيون عمومي بهتر شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به نزديکي ايام نوروز و سنت ديرينه صله رحم در اين روزها بار ديگر مردم در بازار حضور پيدا کرده اند و در فروش بهبود حاصل شده است.

وي تاکيد کرد: تمام صنف قنادان واکسينه شده اند و کد QR را از سايت مربوطه دريافت و طبق دستورالعمل در محل قابل رويت مشتريان نصب کرده اند تا خريداران بدون نگراني بتوانند در محل حضور پيدا کنند

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني و کافه قنادي تهران با بيان اينکه شيريني هاي پر مصرف داراي نرخ مصوب هستند، گفت: بر اين اساس قيمت شيريني تر هر کيلو ۷۸ هزار تومان، زبان و پاپيوني ۶۵ هزار تومان، دانمارکي ۶۵ هزار تومان و کيک يزدي نيز ۴۹ هزار تومان است.

بهرمند اضافه کرد: نرخ شيريني هاي مخصوص شب عيد بر اساس مواد به کار رفته، رقابتي و متفاوت است. اين قيمت ها بر اساس آناليز قيمتي تعيين شده و تحت نظر اتحاديه قنادان است.

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني و کافه قنادي تهران تصريح کرد: در تامين مواد اوليه مشکلاتي داريم، ولي قيمت هاي مصوب تغييري نکرده است