علي بهر‌ه مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروش و کافه قنادي تهران

عرضه انواع شيريني شب عيد با قيمت مصوب تيرماه ۱۴۰۰

روغن مارگارين با قيمت دولتي در بازار بسيار کمياب است

 

 

علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروش و کافه قنادي تهران در رابطه با قيمت انواع شيريني اظهار داشت: آخرين نرخ مصوب شيريني مربوط به تيرماه امسال است و براي ايام پاياني سال قيمت انواع شيريني تغييري نکرده است.

وي با اشاره به افزايش قيمت مواد اوليه افزود: يکي از مشکلات ما افزايش قيمت روغن مارگارين است به طوري که قيمت يک حلب ۱۰ کيلويي روغن مارگارين در بازار آزاد حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان است.

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروش و کافه قنادي تهران بيان داشت: قيمت دولتي روغن مارگارين حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است؛ اما اين کالا با قيمت دولتي در بازار بسيار کمياب است لذا مجبور هستيم تا اين روغن را از بازار آزاد به قيمت بسيار گران خريداري کنيم.

بهره مند در مورد قيمت شکر نيز اظهار داشت: قيمت هر کيلوگرم شکر دولتي حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است اما از آنجا که صنفي شيريني فروشي سهميه اي در اين رابطه ندارد در نتيجه بايد اين کالا از بازار آزاد و به قيمت هر کيلو بين ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان خريداري شود.

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروش و کافه قنادي تهران با تاکيد بر اينکه افزايش قيمت مواد اوليه و ثبات نرخ محصول نهايي موجب ضرر و زيان کاسبان اين صنف مي شود، گفت: با اين وجود قيمت انواع شيريني براي شب عيد تغييري نميکند و عرضه با همان قيمت مصوب تيرماه ۱۴۰۰ انجام خواهد بود.

وي افزود: براساس مصوبه تيرماه ۱۴۰۰ قيمت هر کيلوگرم شيرني تر در واحدهاي صنفي درجه يک ۷۸ هزار تومان و قيمت عرضه هر کيلوگرم شيريني دانمارکي، زبان و پاپيوني در واحدهاي صنفي درجه يک ۶۵ هزار تومان و هر کيلوگرم شيريني پاپيوني در واحد صنفي درجه يک ۴۹ هزار تومان است.

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروش و کافه قنادي تهران بيان داشت: قيمت عرضه شيريني تر در واحدهاي صنفي درجه دو هر کيلو ۶۵ هزار تومان و قيمت هر کيلوگرم شيريني دانمارکي، زبان و پاپيوني در واحدهاي درجه دو ۵۰ هزار تومان و قيمت عرضه هر کيلوگرم شيريني يزدي نيز در واحدهاي صنفي درجه دو ۳۹ هزار تومان است.