در پي دستور وزير اقتصاد مبني بر رفع مانع استعلام ماده ۱۸۶ ق.م.م در صدور و تمديد پروانه کسب:

نشست تعدادي از روساي اتحاديه هاي صنفي تهران و هيئت امناي بازار با رئيس سازمان امور مالياتي برگزار شد

    نشست ابوالقاسم شيرازي رئيس اتحاديه پوشاک تهران، مرتضي جعفري رئيس اتحاديه عطار و سقط فروشان تهران، سيد محمود موسوي رئيس اتحاديه سراجان تهران و محمد توکلي عضو منتخب هيئت امناي بازار تهران با داود منظور رئيس سازمان امور مالياتي کشور در خصوص پيگيري دستور وزير اقتصاد پيرامون رفع مانع استعلام ماده ۱۸۶ ق.م.م […]

 

 

نشست ابوالقاسم شيرازي رئيس اتحاديه پوشاک تهران، مرتضي جعفري رئيس اتحاديه عطار و سقط فروشان تهران، سيد محمود موسوي رئيس اتحاديه سراجان تهران و محمد توکلي عضو منتخب هيئت امناي بازار تهران با داود منظور رئيس سازمان امور مالياتي کشور در خصوص پيگيري دستور وزير اقتصاد پيرامون رفع مانع استعلام ماده ۱۸۶ ق.م.م در صدور و تمديد پروانه کسب صبح امروز شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ برگزار گرديد.

در اين نشست نمايندگان اصناف و بازار خواستار رفع هر چه سريعتر مانع استعلام ماده ۱۸۶ در هنگاه صدور و تمديد پروانه کسب واحدهاي صنفي سراسر کشورو کاهش مراجعات حضوري به سازمان شدند.

رئيس سازمان امور مالياتي کشور نيز پس از استماع سخنان نمايندگان اصناف و بازار دستورات لازم درخصوص رفع مانع و تسريع پاسخويي سازمان امور مالياتي به استعلامات ماده ۱۸۶ ق.م.م را صادر کرد تا از مراجعات حضوري کاسته و صدور و تمديد پروانه هاي کسب واحدهاي صنفي تسريع گردد.