مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی صنف قنادان تهران

با حضور اعضای تعاونی و پیشکسوتان صنف در سالن همایش اتحادیه صنف قنادان تهران برگزارشد

  همکاران گرامی با افتخار به استحضار میرساند مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی صنف قنادان تهران با حضور اعضای تعاونی و پیشکسوتان صنف در سالن همایش اتحادیه در مورخ ششم تیرماه ۱۴۰۱ برگزار وگزارش سالیانه فعالیت های اقتصادی شرکت تعاونی به حضور سهام داران محترم ارائه گردید. درادامه این همایش از پیشکسوتان جناب […]

 

همکاران گرامی

با افتخار به استحضار میرساند مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی صنف قنادان تهران با حضور اعضای تعاونی و پیشکسوتان صنف در سالن همایش اتحادیه در مورخ ششم تیرماه ۱۴۰۱ برگزار وگزارش سالیانه فعالیت های اقتصادی شرکت تعاونی به حضور سهام داران محترم ارائه گردید.
درادامه این همایش از پیشکسوتان جناب آقای حاج قاسمعلی خادملو،حاج حاتم بهمنی،حاج سید رضادرخشانی،حاج محمدعیوضی تقدیربعمل آمد.
علی بهره مند
شرکت تعاونی صنف قنادان تهران