اصناف به حق و حقوق مصرف کننده احترام بگذارند/ جرائم پيش بيني شده در قانون جديد تعزيرات حکومتي بسيار بالاست/ مشکلات عديده و اوضاع ناخوش کار و کاسبي اصناف

  قاسم نوده فراهاني، نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف تهران افزود: جرائم مورد پيش بيني در قانون جديد تعزيرات حکومتي بسيار بالاست از اين رو در خواست مي شود اصناف مقررات را رعايت کرده و از کم فروشي، گرانفروشي، احتکار و ديگر تخلفات صنفي بشدت پرهيز کنند. وي در […]

 

قاسم نوده فراهاني، نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف تهران افزود: جرائم مورد پيش بيني در قانون جديد تعزيرات حکومتي بسيار بالاست از اين رو در خواست مي شود اصناف مقررات را رعايت کرده و از کم فروشي، گرانفروشي، احتکار و ديگر تخلفات صنفي بشدت پرهيز کنند.
وي در ادامه با بيان اينکه اصناف با تمامي ارگان ها و نهادها همگام و همراه است، اظهارداشت: اين قشر در تمامي بحران ها و مشکلات همواره يار و ياور نظام، انقلاب و کشور بوده و هستند.
نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران گفت: اصناف در دوران کرونا همکاري بي نظيري به ستاد ملي کرونا داشت و توقع اين بود که دولت در دوران پساکرونا به معناي واقعي از واحدهاي صنفي حمايت کند که متاسفانه اين طور نشد.
وي افزود: اصناف هميشه در پرداخت ماليات حقه خود کوتاهي نکرده چرا که هميشه اين مهم را وظيفه خود در قبال مملکت و مردم مي داند اما در اين ميان خواهان حمايت و توجه دولت نسبت به رفع چالش ها و مشکلات خود به ويژه در حوزه ماليات است.
نوده فراهاني با تاکيد بر اينکه اصناف هميشه پاي کار بوده و بدون هيچ توقع و منتي همراه و کنار دولت قرار داشته است، بيان داشت: اگر ماليات پرداخت نشود دولت نمي تواند کشور را اداره کند؛ اما بايد شرايط اقتصادي و مشکلات عديده اي که بر سر راه کسب و کار اصناف وجود دارد به طور دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد.
رئيس اتاق اصناف تهران ادامه داد: اوضاع کار و کاسبي اصناف در کشور با توجه به کاهش قدرت خريد مردم و افزايش قيمت ها حال و روز خوبي ندارد.
نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران با بيان اينکه گراني با گرانفروشي دو مقوله جدا از هم است، يادآورشد: گراني کالا به واحدهاي صنفي هيچ ارتباطي ندارد