سيدمحمد حسيني، معاون پارلماني رئيس جمهور:

تشکيل وزارت بازرگاني باعث کنترل بر قيمت‌ها و تنظيم بازار مي‌شود

  سيدمحمد حسيني، معاون پارلماني رئيس جمهور با اشاره به اينکه اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي براي نخستين بار پيگير ايجاد وزارت بازرگاني با تفکيک وزارت صمت بودند، تصريح کرد: در حقيقت با پيشنهاد اعضاي کميسيون اجتماعي، موضوع تفکيک وزارت صمت را در دولت مطرح کرديم. وي از وجود اختلاف نظر در دولت براي […]

 

سيدمحمد حسيني، معاون پارلماني رئيس جمهور با اشاره به اينکه اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي براي نخستين بار پيگير ايجاد وزارت بازرگاني با تفکيک وزارت صمت بودند، تصريح کرد: در حقيقت با پيشنهاد اعضاي کميسيون اجتماعي، موضوع تفکيک وزارت صمت را در دولت مطرح کرديم.

وي از وجود اختلاف نظر در دولت براي تشکيل وزارت بازرگاني گفت و بيان کرد: برخي در دولت بر اين باور بودند که اين طرح وقت گير است زيرا تفکيک وزارت صمت بار مالي دارد و زمان بر است، اما در نهايت در دولت مورد موافقت قرار گرفت.

معاون پارلماني رئيس جمهور اشاره کرد: طرحي که هم اکنون درباره آن صحبت ميکنيم، قبلا مصوب مجلس بود اما شوراي نگهبان ايراداتي به آن گرفته است و به مجلس بازگشت داده شده است. اگر آن چند ايراد جزئي برطرف شود، شوراي نگهبان نيز بحثي درباره آن نخواهد داشت.

وي تصويب طرح تشکيل وزارت بازرگاني را يک اقدام منطقي توصيف و بيان کرد: با اين کار دولت ميتواند بر قيمتها کنترل داشته باشد و بازار را تنظيم کند. برخي بر اين باور هستند که از ابتدا ادغام و تشکيل وزارت صمت اشتباه بود زيرا صنعت، معدن و تجارت يک زماني چهار و سپس سه وزارتخانه بود. در حال حاضر ۲۵ درصد اقتصاد کشور در اين وزارت خانه متمرکز شده است.

حسيني در مصاحبه تلفني با راديو گفتوگو با اشاره به اينکه بخشي از وظايف وزارت بازرگاني به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شده است، گفت: در حوزه کالاهايي اساسي، وزارت جهاد کشاورزي کارهايي که بايد در وزارت بازرگاني انجام شود را بر عهده گرفته است و در نتيجه وقت وزارتخانهاي که بايد به توليد بپردازد گرفته شده است و بخش زيادي از زمان اين وزارتخانه مربوط به توزيع کالا است. بنابراين به يک وزارتخانه مستقلي براي انجام اين کار نياز داريم.

معاون پارلماني رئيس جمهور اشاره کرد: در دولت جلسات تنظيم بازاررا برگزار ميکنيم اما اين کار وقت گير است و معاون اول رئيس جمهور بايد براي اين کار وقت قابل توجهي را اختصاص دهد. بدون ترديد وقتي دستگاه مستقلي وجود داشته باشد، اين کار بهتر انجام ميشود.

وي با اشاره به نگراني برخي نمايندگان و کارشناسان از اين موضوع که با تشکيل وزارت بازرگاني، واردات افزايش پيدا کند، اظهار کرد: چون وزارت بازرگاني کار تجارت را انجام ميدهد، اين نگراني در برخي افراد وجود دارد که حجم واردات در برابر توليد افزايش پيدا کند؛ بدون ترديد اين موضوع در دولت مديريت ميشود زيرا دولت يکپارچه است و يک وزير نميتواند به راحتي واردات را به دلخواه انجام دهد و همه کارها بر اساس چارچوبهاي مشخص انجام ميشود