اتاق اصناف تهران طي اطلاعيه اي اعلام کرد:

الزام واحدهاي صنفي به ثبت نام در سامانه “ايران من” و تزريق ۳ دوز واکسن

  اتاق اصناف تهران در اطلاعيه اي اعلام کرد: واحدهاي صنفي بايد ضمن تزريق ۳ دوز واکسن کرونا در سامانه “ايران من” ثبت نام و QR Code دريافت کنند. در اين اطلاعيه آمده است: به استناد آمار ارائه شده از سوي وزارت بهداشت تا کنون تنها ۳۰ ميليون نفر دوز سوم و بالاتر از واکسن […]

 

اتاق اصناف تهران در اطلاعيه اي اعلام کرد: واحدهاي صنفي بايد ضمن تزريق ۳ دوز واکسن کرونا در سامانه “ايران من” ثبت نام و QR Code دريافت کنند.

در اين اطلاعيه آمده است: به استناد آمار ارائه شده از سوي وزارت بهداشت تا کنون تنها ۳۰ ميليون نفر دوز سوم و بالاتر از واکسن کرونا را تزريق کردهاند که اين آمار کمتر از نصف آمار افرادي است که دوز اول را تزريق کرده بودند.

همين امر موجب ادامه روند مرگ و مير مبتلايان به کرونا در ايران شده است. از آنجايي که مجموع جان باختگان به بيش از ۱۴۳ هزار نفر رسيده است و کرونا همچنان جان هموطنان ما را تهديد ميکند، لازم است تا رعايت پروتکلهاي بهداشتي را ادامه دهيم.

يکي از اقشاري که به علت کثرت و پراکندگي بالا ميتوانند فرهنگ ساز رعايت پروتکل هاي بهداشتي باشند واحدهاي صنفي هستند که از ابتداي مواجهه کشور با اين پديده نهايت همکاري را در قطع زنجيره کرونا داشته اند. ادامه اين همکاري خواست جمعي جامعه، از اصناف است و يکي از خواسته هاي اصناف، عدم تکرار تجربه تعطيلي گسترده بازار به علت همه گيري کرونا است.

لذا اتاق اصناف تهران از واحدهاي صنفي تهران دعوت مي کند نسبت به مصوبه ستاد ملي مبارزه کرونا مبني بر تزريق ۳ دوز واکسن و دريافت QR_Code مربوط از سامانه ايران من به نشاني asnaf.moi.irو نصب آن در محل قابل رويت در محل صنفي هر چه سريع تر اقدام کرده و همچون گذشته پيشتاز ساير گروه ها و اقشار در پاسداري از سلامت و اقتصاد ملي باشند.

لازم به تاکيد است آن دسته از واحدهاي صنفي که نسبت به اين امر مهم بي توجه باشند- بر اساس مصوبات ستاد ملي کرونا- در مرحله اول اخطار کتبي دريافت کرده، در مرحله دوم به مدت دو هفته محروم از خدمات پوز بانکي بوده و در مرحله سوم به مدت ۳۰ روز پلمب خواهند شد.