قاسم نوده فراهاني، نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف تهران:

درخواست بازنگري براي ماليات دستگاه ‌هاي کارتخوان اصناف/ اصناف همواره بر شفاف ‌سازي مالياتي تاکيد دارند

  قاسم نوده فراهاني، نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف تهران تصريح کرد: اصناف همواره بر شفاف سازي مالياتي تاکيد دارند و سلامت مالياتي و اخذ آن بر اساس قانون را سرلوحه کار خود قرار دادهاند. فراهاني افزود: در جلسه با وزير اقتصاد موضوع کاهش اخذ ماليات از تراکنش هاي […]

 

قاسم نوده فراهاني، نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف تهران تصريح کرد: اصناف همواره بر شفاف سازي مالياتي تاکيد دارند و سلامت مالياتي و اخذ آن بر اساس قانون را سرلوحه کار خود قرار دادهاند.

فراهاني افزود: در جلسه با وزير اقتصاد موضوع کاهش اخذ ماليات از تراکنش هاي دستگاههاي کارتخوان در واحدهاي صنفي مطرح و مقرر شد به جبران عملکرد ضعيف در حوزه اطلاع رساني و آموزش نحوه اخذ ماليات دستگاه هاي کارتخوان، ماليات اين تراکنش ها در سال ۱۳۹۹ تا ۳۰ درصد تخفيف داده شود تا اشتباهات جبران شود، اما براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، نميتوانيم ماليات تراکنش ها را تخفيف دهيم، مگر اينکه مجلس مصوب کند.

نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران ادامه داد: اين طرح وزير اقتصاد موافقت نمايندگان مجلس حاضر در جلسه را به دنبال داشت و مقرر شد نامه اي در اين خصوص تهيه شود تا براي رئيس مجلس ارسال شود که در دستور کار مجلس قرار گيرد و ماليات دستگاه هاي کارتخوان اصناف مورد بازنگري قرار گيرد.

رئيس اتاق اصناف تهران توضيح داد: در اين جلسه همچنين توافق شد هر يک از اصناف اگر نسبت به ماليات تعيين شده اعتراض دارند، ميتوانند موارد را اعلام کنند تا بررسي و برطرف شود. به علاوه در اين جلسه اعلام شد که واحدهاي صنفي ميتوانند دو شماره حساب داشته باشند که يکي از آن به واريز دادوستدهاي واحد صنفي اختصاص يابد و ديگري نيز به حسابهاي شخصي فرد تعلق بگيرد و قابل رصد باشد تا در خصوص ماليات اجحافي نشود