قابل توجه همکاران گرامی

بخشنامه شماره ۸۸۴۰/۱۴۰۱/۲۸۶۰۱ از سازمان تامین اجتماعی

  همكار گرامی با سلام احتراما طبق بخشنامه شماره ۸۸۴۰/۱۴۰۱/۲۸۶۰۱ از سازمان تامین اجتماعی تقسیط مجدد بدهیهای كارفرمایان مدیون اعلام گردید، به منظور تسریع در انجام امور مربوطه تمهیدات لازم را انجام نمایید. ضمنا اخبار اتحادیه را از لینک تلگرامی زیر دنبال نمائید. https://t.me/+3GPpseixjAI1ZDg0 اتحادیه صنف دارندگان قنادی شیرینی فروش وکافه قنادی تهران  

 

همكار گرامی
با سلام
احتراما طبق بخشنامه شماره ۸۸۴۰/۱۴۰۱/۲۸۶۰۱ از سازمان تامین اجتماعی تقسیط مجدد بدهیهای كارفرمایان مدیون اعلام گردید، به منظور تسریع در انجام امور مربوطه تمهیدات لازم را انجام نمایید.
ضمنا اخبار اتحادیه را از لینک تلگرامی زیر دنبال نمائید.

https://t.me/+3GPpseixjAI1ZDg0

اتحادیه صنف دارندگان قنادی شیرینی فروش وکافه قنادی تهران