عليرضا فخاري، استاندار تهران در اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران:

جهاد اصناف در تلاطمات اقتصادي و اجتماعي جاي تقدير دارد/ ضرر جبران ناپذير بي توجهي به جريان قدرتمند اصناف

  عليرضا فخاري، استاندار تهران به همراه وزير کشور با حضور در اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران که در جمع روساي اتاق هاي اصناف شهرستان هاي استان تهران، روساي اتحاديه هاي صنفي تهران و تعدادي از مسئولان ملي و استاني تشکيل شد طي سخناني در نقش بي بديل اصناف بيان کرد: حضور بازار و اصناف […]

 

عليرضا فخاري، استاندار تهران به همراه وزير کشور با حضور در اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران که در جمع روساي اتاق هاي اصناف شهرستان هاي استان تهران، روساي اتحاديه هاي صنفي تهران و تعدادي از مسئولان ملي و استاني تشکيل شد طي سخناني در نقش بي بديل اصناف بيان کرد: حضور بازار و اصناف به عنوان رکن اصلي اعتمادساز در حوزه سياسي و اجتماعي کشور سابقه تاريخي دارد و اتکاي بزرگان به بازار همواره نقطه قوتي در مسير اعتلاي کشور بوده و هست.

استاندار تهران تصريح کرد: اصناف در درون خود پتانسيل و ظرفيت هاي بسياري دارد که ناشي از تحرک پذيري و فعاليت آنهاست. بسط اين تحرک پذيري مي تواند بسيار اثرگذار باشد؛ لذا بي توجهي به اين جريان قدرتمند سياسي و اجتماعي ضرر جبران ناپذيري است که به راحتي و با سرعت قابل ترميم نخواهد بود. از اين رو اعتماد متقابل مردم و بازار و نقش دولت در تعادل بخشي بايد مورد توجه قرار گيرد.

فخاري عنوان کرد: صنوف از داخل ظرفيت هاي بزرگ اقتصادي به گردش درآمده و امروز در سبد اقتصادي بزرگ ترين قدرتي است که بعد از نفت، اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار مي دهد و نقش بي بديلي در اقتصاد ملي ايفا مي کند.

وي تصريح کرد: اگر امروز جريان بازار به سمت سوداگري غيرموجه پيش مي رود، نشان از ضعف در حوزه هايي همچون فرآيندسازي، تنظيم مقررات، ارائه تسهيلات و پشتيباني ها دارد که اقتصاد و بازار را از تعادل در مي آورد؛ لذا توجه به اين موارد از سوي مسئولان مرتبط امري ضروري است.

استاندار با اشاره به لزوم توجه به نقش و سهم اصناف در سبد اقتصادي کشور، خاطرنشان کرد: جريان صنوف به واسطه نوع اعتقاد، رفتار، انسجام و همبستگي راه را بر نفوذ دشمن ميبندد و بزرگ ترين خدمت صنوف به مردم در اين زمينه مشهود است.
فخاري در ادامه تاکيد کرد: در مقابل نقش بي بديل اصناف، استانداري نقش هماهنگ کننده بين اصناف و بخش هاي مختلف دولت و مجلس را دارد؛ لذا تلاش مي کنيم براي رفع موانع و ارائه تسهيلاتمورد نياز جهت سرعت گرفتن توليد و ايجاد زيرساخت هاي لازم

نقش بي بديل اصناف در اقتصاد ملي/ فرآيندسازي، تنظيم مقررات، ارائه تسهيلات و پشتيباني در دستورکار اتاق اصناف قرار گيرد