علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران در اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور وزير کشور:

خواسته هاي اصناف از زياده خواهي نيست/ حمايت و پشتيباني براي رفع چالش هاي متعدد از مهمترين مطالبات اصناف

علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران تصريح کرد: مطالبات اصناف، زياده خواهي نيست، بلکه موضوع رفع برخي موانع براي ارتقاء و پيشرفت آنهاست. اصناف هميشه تعهد، عرق و ولايي بودن خود را ثابت کرده است و چيزي به غير از حق نمي خواهد. رئيس اتاق اصناف تهران طي سخناني در اهميت عملکرد اصناف تهران و […]

علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران تصريح کرد: مطالبات اصناف، زياده خواهي نيست، بلکه موضوع رفع برخي موانع براي ارتقاء و پيشرفت آنهاست. اصناف هميشه تعهد، عرق و ولايي بودن خود را ثابت کرده است و چيزي به غير از حق نمي خواهد.

رئيس اتاق اصناف تهران طي سخناني در اهميت عملکرد اصناف تهران و تاثيرگذاري آن در کل اقتصاد کشور گفت: ۴۰ درصد فعل و انفعالات اقتصادي در محدوده تهران شکل مي گيرد. ۳۰ هزار واحد صنفي، تحت پوشش اتحاديه هاي صنفي کنترل و پايش شده و بيشترين ارتباط با جامعه و مردم را اصناف تهران دارند. در ۱۱۰ کيلومتر محدوده بازار تهران بيش از ۶۰۰ هزار واحد صنفي وجود دارد و در برخي نقاط آن روزانه يک ميليون نفر تردد مي کنند که اين نشان از اهميت عملکرد اصناف و توجه به مطالبات و خواسته هاي آنها دارد.

توسطي تاکيد کرد: براي اينکه بتوانيم با استفاده از هرم مديريت اصناف، جايگاه خودمان را تبيين کنيم، توقع حمايت و پشتيباني ها را داريم که از آن جمله اعمال دستور مقتضي وزارت کشور به شهرداري ها و فرمانداري ها جهت رفع موازي کاري ها، همکاري بيشتر با هيئت امناي صنفي، مشورت با روساي اتاق هاي اصناف به هنگام تصميم گيري براي اصناف وديگر چالش ها است.

وي در همين رابطه تعيين تکليف بناها و اماکن پرخطر را مورد توجه قرار داد و گفت: سه هزار بناي پرخطر، اصناف را درگير کرده است که ۱۳۳ ساختمان در حد پلاسکو مي تواند فاجعه آور باشد.

توسطي توجه به خطر گسترش مهاجرين در محدوده بازار تهران را خاطر نشان کرد و گفت: کنترل مهاجرين بويژه افاغنه که به صورت فاجعه بار در اطراف بازار تهران در حال گسترش هستند و مي تواند در آينده مشکل ساز باشد بايد مورد توجه قرار گيرد.

رئيس اتاق اصناف تهران ادامه داد: مشکلات ناشي از تشکيل انجمن هاي صنفي و موازي کاري هاي عديده اين مراکز از ديگر چالش هاي اصناف است که خواستار بررسي و رفع اين موضوع هستند.

وي همچنين با انتقاد از صدور مجوز برگزاري نمايشگاه هاي مختلف از سوي وزارت ارشاد بيان کرد: تنها منبع درآمد اتاق هاي اصناف برگزاري نمايشگاه هاي صنفي- تخصصي است که متاسفانه دخالت مراکزي از جمله شهرداري ها، فرمانداري ها و وزارت ارشاد در اين موضوع خلل ايجاد کرده و موجب تنش و ناهنجاري ها در جامعه اقتصاد مي شود.

رئيس اتاق اصناف تهران در پايان سخنان خود ابراز اميدواري کرد که با توجه وزير کشور به مطالب مطروحه گامي در راستاي حل چالش هاي پيش روي اصناف برداشته شود.