سرهنگ نادر مرادي، معاون نظارت بر اماکن عمومي پليس اطلاعات تهران بزرگ:

فعاليت صنوف پايتخت پس از ساعت ۲۴ غيرمجاز است

  سرهنگ نادر مرادي، معاون نظارت بر اماکن عمومي پليس اطلاعات تهران بزرگ درباره ساعت فعاليت صنوف در نيمه دوم سال گفت: ساعت کاري اصناف در نيمه دوم سال با با يک ساعت کاهش نسبت به نيمه اول سال، ساعت ۲۴ است و پس از آن صنوف اجازه فعاليت ندارد. وي با بيان اينکه اين […]

 

سرهنگ نادر مرادي، معاون نظارت بر اماکن عمومي پليس اطلاعات تهران بزرگ درباره ساعت فعاليت صنوف در نيمه دوم سال گفت: ساعت کاري اصناف در نيمه دوم سال با با يک ساعت کاهش نسبت به نيمه اول سال، ساعت ۲۴ است و پس از آن صنوف اجازه فعاليت ندارد.

وي با بيان اينکه اين تصميم با هدف رفاه حال شهروندان و تامين امنيت صنوف اتخاذ شده است، گفت: شمار گشت هاي پليس در شب هاي زمستان افزايش پيدا کرده است و ماموران در صورت رويت تخلفات صنوف با آن برخورد خواهند کرد.

سرهنگ مرادي درباره اينکه آيا طلافروشي ها و صنوفي مانند صرافي ها و … نيز مي توانند تا ساعت ۲۴ فعال باشند، گفت :برخي از اصناف از جمله طلافروشي ها و صرافي ها و … ساعت کاري مشخصي دارند که به آنها اعلام شده است. ساعت ۲۴ براي صنوف عمومي تر مانند اغذيه فروشي ها، فروشگاه ها و … است. صنوفي مانند آهنگري ها، صافکاري ها، نجاري ها و … نيز بايد توجه داشته باشند که ساعات فعاليت شان نبايد مزاحم شهروندان شده و آسايش آنان را سلب کند. متاسفانه بيشترين ميزان شکايت نيز از اين صنوف به پليس اعلام شده و آنها هم بايد ساعت خاموشي را رعايت کنند.

معاون نظارت بر اماکن عمومي پليس اطلاعات تهران بزرگ با بيان اينکه در مرحله اول به اين صنوف تذکر داده خواهد شد، گفـت: در صورت عدم توجه صنوف به تذکرات پليس، نسبت به پلمب و جلوگيري از فعاليت آنان با دستور قضايي اقدام خواهد شد