علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران:

مشکلات اصناف از ناپايداري قيمت ها در حوزه مواد اوليه/ بهبود فضاي کسب و کار ضروري است

  علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران بيان کرد: از آنجاييکه که اصناف نقش زيادي در تامين مالي اقتصاد از طريق توليد و ارايه خدمات، توزيع و اشتغالزايي دارند، بهبود فضاي کسب و کار ضروري به نظر مي رسد. وي افزود: در شرايط فعلي اصناف با رويه هاي کار، بيمه ها، قاچاق و وجود کالاهاي […]

 

علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران بيان کرد: از آنجاييکه که اصناف نقش زيادي در تامين مالي اقتصاد از طريق توليد و ارايه خدمات، توزيع و اشتغالزايي دارند، بهبود فضاي کسب و کار ضروري به نظر مي رسد.

وي افزود: در شرايط فعلي اصناف با رويه هاي کار، بيمه ها، قاچاق و وجود کالاهاي قاچاق در بازار آسيب ديده اند. اگر واقع بينانه به موضوع نگاه کنيم تا زماني که تقاضا براي کالاي قاچاق وجود دارد عرضه هم وجود خواهد داشت. بايد در اين رابطه چاره انديشي شود.

رئيس اتاق اصناف ادامه داد: همچنين رويه هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات نيز مزيد بر علت شده است. دشواري تامين مالي از طريق بانک ها، فعاليت اصناف توليدي را تحت تاثير قرار داده است. نوسانات نرخ ارز بر قيمت مواد اوليه به شدت تاثير گذاشته و تامين آن را با مشکل روبه رو کرده است.

توسطي تاکيد کرد: ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي هم مشکلاتي است که در عموم فعاليت هاي چندگانه حوزه هاي مختلف اصناف وجود دارد. کمبود نيروي کار در حالي وجود دارد که جويندگان کار روزانه افزايش پيدا مي کنند. اما افراد متخصص که نيازمند فعاليت در حوزه هاي تخصصي هستند، کاهش داشته است. امروز همه متقاضي کار هستند اما کمبود نيروي متخصص از مشکلاتي است که بر سر راه اصناف وجود دارد.

وي با بيان اينکه اصناف همواره و تحت هر شرايطي به خدمت رساني به مردم مشغول هستند افزود: اصناف همواره پشتوانه دولت ها و نظام بوده اند. اين در حالي است که موضوع ماليات به مهم ترين مشکل اصناف تبديل شده است.

توسطي با تاکيد بر اينکه عدالت مالياتي مهم ترين خواسته اصناف است اظهار کرد: مسئله عدالت مالياتي باعث مي شود از کارمند و کاسب شناسنامه دار، ماليات کم شود، اما افرادي که ارقام بالا جابه جا مي کنند و امکان ارتباط و تعامل دارند، فرار مالياتي داشته باشند.

رئيس اتاق اصناف در پايان تصريح کرد: ماليات براي ايجاد تعادل و عدالت مالياتي براي ايجاد تعادل و توازن در راستاي بالا بردن کيفيت زندگي مردم است و عدالت مالياتي بايد اجرايي شود