علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران در اختتاميه سلسله نشست هاي مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني شهر تهران:

آموزش مسئوليت‎پذيري اجتماعي بايد در کتب درسي گنجانده شود/ آمادگي اصناف براي فراگير شدن مسئوليت‎پذيري اجتماعي

رئيس اتاق اصناف تهران در اختتاميه سلسله نشست هاي اشتراک و انتقال تجربه مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني گفت: ارزشمندترين سرمايه گذاري، سرمايه گذاري براي آموزش نيروي انساني است. بايد باور داشته باشيم که با آموزش نيروي انساني است که به مسئوليت پذيري اجتماعي در معناي واقعي خود مي رسيم. علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران […]

رئيس اتاق اصناف تهران در اختتاميه سلسله نشست هاي اشتراک و انتقال تجربه مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني گفت: ارزشمندترين سرمايه گذاري، سرمايه گذاري براي آموزش نيروي انساني است. بايد باور داشته باشيم که با آموزش نيروي انساني است که به مسئوليت پذيري اجتماعي در معناي واقعي خود مي رسيم.

علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران در اين مراسم که با حضور جمعي از مسئولان نهادها و سازمان هاي دولتي در مرکز همايش هاي مجموعه فرهنگي برج آزادي برگزار شد با بيان مطلب فوق تاکيد کرد: به طور حتم با تحقق آموزش مسئوليت پذيري اجتماعي و گسترش آن در ميان عموم مردم بسياري از معضلات و چالش هاي موجود در زمينه ها و حوزه هاي مختلف از بين مي رود.

وي تصريح کرد: بر اين اساس به عنوان يک شهروند پيشنهاد و توصيه مي شود با تاييد همه نمايندگان سازمان ها و مراکز حاضر در اين مراسم به عنوان خروجي اين نشست ها طي مکاتبه اي با وزارت آموزش و پرورش بر گنجاندن آموزش مسئوليت پذيري اجتماعي در کتب درسي براي کودکان دبستاني تاکيد شود.

رئيس اتاق اصناف تهران تاکيد کرد: بايد در اين حوزه، کار بنيادي صورت گيرد و داستان هاي اساطيري- اشعار شاعران- نوشته هاي ارزشمند نويسندگان که مسئوليت پذيري را به کودکان مان آموزش مي دهند در کتب درسي درج شود تا اين مهم از همان ابتدا براي تاثيرگذاري بيشتر آموزش داده شود.

توسطي با تاکيد بر نقش اصناف در تحقق اين مهم گفت: از آنجا که اصناف بيشتر از ديگر سازمان ها و مراکز با تمام لايه هاي اجتماعي و تمام مردم به صورت مستقيم و دو سويه ارتباط دارد آمادگي کامل دارد که براي فراگيري و گسترش اين امر مهم اقدام کند.

رئيس اتاق اصناف تهران در بخشي از صحبت هاي خود اظهار کرد: از ابتداي تاريخ همه ما در زندگي خود درگير چهار مولفه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بوديم؛ از سال ۲۰۱۰ بعد از هزاران سال نياز بشر به مولفه هاي ديگر سرعت گرفت. اگر بخواهيم زندگي خود را تقسيم کنيم مي بينيم تمام دوران زندگي ما تحت تاثير شش مولفه است که در هر شش مولفه موضوع مسئوليت پذيري اجتماعي قابل تبيين است؛ اما اگر بخواهيم به صورت علمي به اين قضييه نگاه کنيم مشاهده خواهيم کرد مسئوليت پذيري در فطرت انسان جا دارد و برگزاري چنين نشست ها و برخي اقدامات به افرادي که نسبت به اين فطرت خود آگاهي ندارند کمک مي کند تا هشيار و آگاه شوند.

وي تاکيد کرد: خيرسازي و مسئوليتپذير کردن افراد يک هنر است. طبق آمارهاي دانشگاهي در نمودار زنگوله ايي يا ناقوسي ۵ درصد افراد در مسائلي که در زندگي با آن سرو کار دارند منفي و ۵ درصد مثبت هستند؛ اما بقيه افراد در ميانه اين نمودار قرار مي گيرند؛ لذا اين گونه نشست ها به افرادي که در فطرت شان نسبت به مسئوليت پذيري اجتماعي نامانوس هستند کمک مي کند به سمت آن کشيده شوند.

رئيس اتاق اصناف تهران همچنين اظهار کرد: متاسفانه استانداردهايي که در امور مربوط به شهرداري و زندگي مطلوب شهر و شهروندي داريم علي رغم تلاش همه مديران و دست اندرکاران شهرداري فقط بر روي کاغذ براي شهر ما مصداق دارد و در واقعيت مردم از اين شهر گريزان هستندکه بخشي از اين فرايند به مسئوليتپذيري اجتماعي برمي گردد که براي تقويت اين مهم احتياج به آموزش داريم.