با حضور رئيس، هيئت رئيسه اتاق اصناف و روساي اتحاديه هاي صنفي تهران؛

آخرين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد

  آخرين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران در سال ۱۴۰۱ با حضور رئيس، هيئت رئيسه اتاق اصناف، روساي اتحاديه هاي صنفي تهران و رئيس بسيج اصناف تهران روز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ در سالن همايش هاي اين اتاق برگزار شد. در ابتداي اين اجلاس علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران گزارشي از عملکرد شش […]

 

آخرين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران در سال ۱۴۰۱ با حضور رئيس، هيئت رئيسه اتاق اصناف، روساي اتحاديه هاي صنفي تهران و رئيس بسيج اصناف تهران روز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ در سالن همايش هاي اين اتاق برگزار شد.

در ابتداي اين اجلاس علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران گزارشي از عملکرد شش ماهه هيئت رئيسه اتاق را ارايه کرد. در اين گزارش رئيس اتاق اصناف به برگزاري جلسات متعدد هئيت رئيسه با وزير صمت در موضوعات مختلف في مابين دو مرکز- ديدار با رئيس قوه قضاييه، رئيس کل سازمان امور مالياتي- برگزاري نشست روساي اتحاديه هاي صنفي و اتاق اصناف تهران با شهردار و رئيس شوراي شهر تهران- حضور در نمايشگاه عمان با حضور برخي از روساي اتحاديه هاي صنفي مرتبط- تفاهم نامه چهارجانبه بين اتاق اصناف تهران، برخي اتحاديه هاي صنفي، شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران- برگزاري نمايشگاه بهاره- برگزاري کلاس هاي آموزشي مختلف براي ارتقاي سطح علمي، مالياتي و صنفي صنوف مختلف- کارگاه آموزشي فقه در مشهد و موارد متعدد ديگر اشاره کرد.

رئيس اتاق اصناف تهران با ارزيابي مثبت و کارساز اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي در مديريت چالش هاي ناشي از ناآرامي هاي اجتماعي اخير و گسترش آن در حوزه هاي اقتصادي گفت: علي رغم هجوم کار و مشکلاتي که به دليل ناآرامي ها در بازار به وجود آمد و تمام تلاش دشمن براي کشيدن پاي اصناف به اين قضايا خوشبختانه توانستيم به طريق درستي وظايف خودمان را انجام دهيم و بازار را مديريت کنيم.

در ادامه اجلاس اسماعيل کاظمي نايب رئيس اول، حسين علي‎اکبري، نايب رئيس دوم، حميدرضا رستگار و محمدرضا فرجي گزارشي از عملکرد اتاق در موضوعات مالي، امور کميسيون ها، امور اداري و اجرايي ارايه کردند.

اسماعيل کاظمي، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران با ارايه گزارش کاملي از حضور رئيس و نواب رئيس اتاق اصناف تهران به همراه تني چند از روساي اتحاديه هاي صنفي در نمايشگاه عمان در خصوص برگزاري نمايشگاه بهاره گفت: با برگزاري نمايشگاه بهاره و بسيار نمايشگاه هاي اين چنيني موافق نيستيم؛ اما وقتي حاکميت و دولت دنبال اين موضوع است بايد با آن کنار آمد؛ ضمن اينکه عدم حضور اصناف در اين حوزه موجب افزايش موازي کاري ديگر نهادها و سازمان ها از جمله شهرداري و آسيب بيشتر اصناف مي شود.

حسين علي‎اکبري، نايب رئيس دوم اتاق ضمن ارايه گزارشي از عملکرد اتاق اصناف تهران در امور اجرايي گفت: طي پنج ماه از آغاز کار هيئت رئيسه جديد ۳۷۵ جلسه، داخل اتاق و سازمان هاي مختلف داشتيم. در ستاد اجرايي اتاق ۲۶هزار و ۴۲۰ نامه ثبت و اجرا شده است. از اين تعداد ۸هزار و ۸۸ نامه جلوگيري از پلمب و ۲هزار و ۹۰۰ نامه فک پلمب داشتيم.

وي با تاکيد بر بحث آموزش و تاثير آن در عملکرد اتاق و اتحاديه هاي صنفي گفت: براي کاهش پرونده هاي ارسالي به اتاق با مشاوره بخش حقوقي اتاق، جلسات آموزشي را براي اتحاديه ها اجرا کرديم؛ ضمن اينکه اين مبحث ادامه دار خواهد بود.

حميدرضا رستگار، عضو هيئت مديره اتاق اصناف تهران با ارايه گزارشي از اقدامات و عملکرد اتاق در حوزه کميسيون ها گفت: بايد محور کار کميسيون ها خروجي و نتيجه گرا باشد و براي اين امر نيازمند پيگيري از سوي اعضاي کميسيون و هيئت رئيسه هستيم.

عضو هيئت مديره اتاق اصناف تهران بيان کرد: با توجه به شرايط سال ۱۴۰۲ و موضوع درگاه ملي صدور مجوزهاي کسب و کار در سال ۱۴۰۱ و تاثير آن در عملکرد اتحاديه هاي صنفي لازم است تمام روساي صنفي به اين موضوع حساس باشند و با خرد جمعي نسبت به امور مربوط به اصناف عکس العمل بموقع و کارساز نشان دهند.

وي تاکيد کرد : هيچ کس دلسوزتر از خود اصناف به اصناف نيست پس لازم است با همت بيشتر و کارهاي کارشناسي منسجم تر به فکر احقاق حق و حقوق اصناف باشيم.

همچنين محمدفرجي، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران با ارايه گزارشي از عملکرد مالي اتاق گفت: وقتي در اقتصاد کشور طي يک روز، نرخ ارز با نوسانات شديدي روبه رو مي شود بايد همه روسا، مسئولان و دست اندرکاران اصناف با رديابي، انجام مصاحبه هاي مختلف و اطلاع رساني هاي دقيق کار خود را در قبال نقش اصناف به خوبي انجام دهند.

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران پيشنهاد داد از سال ۱۴۰۲ به منظور بررسي و تنظيم بهينه بودجه سالانه اتاق اصناف تهران بودجه پيشنهادي اتحاديه هاي صنفي در زماني زودتر از سال هاي گذشته بررسي و بسته شود.

اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران در سخناني که ايراد کردند نسبت به انسجام و پيروي از خرد جمعي همه روسا و دست اندرکاران صنفي در راستاي احقاق حق و همچنين ارتقاي جايگاه اصناف تاکيد کردند .

در اين اجلاس بعد از سخنان ناطقين قبل از دستور حاضران وارد دستور جلسه شده و علاوه بر تصويب بودجه سال ۱۴۰۲ اتاق به بررسي ديگر دستور جلسات پرداخته و مصوباتي را اخذ کردند.