سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد، امام جمعه موقت تهران در مراسم بزرگداشت روز اصناف:

نقش محوري اصناف در خلق تقاضا و رشد توليد/ جامعه اصناف فرهنگ ساز هستند/ اگر نفت نداشتيم، الان قدرت بزرگ اقتصادي بوديم

  امام جمعه موقت تهران در مراسم بزرگداشت روز اصناف که در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما و برگزار شد، با اشاره به نقش مهم اصناف در اقتصاد کشور گفت: کالايي که توليد مي شود بايد تقاضا داشته باشد، اصناف نقش اساسي را در خلق تقاضا و حلقه پيوند مشتري با توليد ايجاد مي‌کنند، […]

 

امام جمعه موقت تهران در مراسم بزرگداشت روز اصناف که در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما و برگزار شد، با اشاره به نقش مهم اصناف در اقتصاد کشور گفت: کالايي که توليد مي شود بايد تقاضا داشته باشد، اصناف نقش اساسي را در خلق تقاضا و حلقه پيوند مشتري با توليد ايجاد مي‌کنند، لذا از اين زاويه اصناف نقش بسيار محوري در اقتصاد و رشد توليد دارند.

.به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف تهران، سيدمحمدحسن ابوترابي فرد، امام جمعه موقت تهران در اين همايش که با حضور جمعي از مقامات عالي کشوري و استاني، رئيس و هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران، روسا و اعضاي هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي تهران، فعالان روساي اتاق هاي اصناف شهرستان هاي استان تهران، برخي روساي اتاق هاي اصناف کشور، منتخبين هيات امناء بازار بزرگ تهران و جمع کثيري از فعالان صنفي برگزار شد، بيان کرد: بازار، اساسي ترين نقش را در بزرگ شدن اقتصاد و توليد دارد. در گذشته مهم اين بود که کالايي توليد شود و اگر کسي ظرفيت خلق کالا و توليدي را داشت، دسترسي به بازار سهل بود، چون در حوزه توليد داراي رقابت نبوديم؛ اما امروز در توليد آنچه که حرف اول را ميزند بازار است و اگر کسي بازار مطمئن داشته باشد، موفق است.

امام جمعه موقت تهران تاکيد کرد: بازار اساسي ترين نقش را در بزرگ شدن اقتصاد و توليد ايفا مي کند و از نظر خلق ثروت نقش کليدي و اساسي در اقتصاد دارد.

ابوترابي فرد با اشاره به ويژگي موقعيت اجتماعي اصناف بيان داشت: اصناف به دليل مجموع اي که بالاترين سطح ارتباط را با جامعه و بدنه مردم دارند، از يک موقعيت اجتماعي ويژهاي برخوردارند، اگر ما بخواهيم طبقات اجتماعي را در اندازه رابطه با مردم تعريف کنيم، اصناف بالاترين سطح رابطه را با بدنه جامع دارند.

وي افزود: اگر اين رابطه درست و منطقي برقرار شود قطعاً روابط اجتماعي ارتقا پيدا خواهد کرد؛ همانطور که اگر نقش شما به عنوان عرضه کننده کالا درست ايفا شود توليد رشد مي کند. اگر نحوه تعامل با مشتري براساس قواعد اصولي شکل بگيرد فرهنگ اجتماعي اعتلا مي يابد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: قوام طبقات گوناگون جامعه به اين حوزه است و اين نگاه در دنياي صنعتي و در کشورهاي توسعه يافته اقتصادي که رشد قابل قبولي دارند ديده مي شود، اما در کشور ما که داراي ذخاير نفت و گاز هستيم به اين حوزه توجه نشده است.

ابوترابي فرد اظهار داشت: من گاهي فکر مي کنم کشوري مانند ايران در طول چهار دهه گذشته در حوزه هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي و غيره قدم هاي بلندي برداشته و موقعيت هاي خوبي را کسب کرده است که در تاريخ نمي توان براي آن نمونه پيدا کرد وحتي نمي توانيد کشوري را نام ببريد که بدون تکيه به قدرت هاي بزرگ در جهان به يک قدرت بزرگ سياسي تبديل شده باشد و از نظر دفاعي به معناي واقعي کلمه، به يک قدرت بازدارنده تبديل شده باشد.

وي افزود: در طي چهار دهه از نقطه هاي بسيار محروم علمي به قدرت علمي قابل طرح مبدل شدهايم و امروز در توليد دانش، تبديل دانش به فناوري و در تجاري سازي فناوري جايگاه ممتازي داريم و ايران موقعيت برتري در اين زمينه ها دارد.

امام جمعه موقت تهران افزود: همچنين در برخي از حوزه ها در طول سه دهه گذشته با توجه به اينکه در يک دهه در شرايط جنگ قرار داشتيم جزو برترين هاي جهان هستيم اما سؤال اين است که چرا در شرايط اقتصادي وضعيت ما اينگونه است؟

وي ادامه داد: چرا در حوزه اقتصادي رشد مناسب مطابق با رشد علمي، رفاهي و حوزه هاي قدرت نداشته ايم؟ فقط به يک دليل؛ چون نفت داريم و در اين حوزه عقل کافي نداريم.

ابوترابي فرد افزود: منابع فروش نفت حتي اگر به داخل کشور نيايد بانک مرکزي از طريق پول هايي که در کشور هاي مختلف داريم شرايط واردات کالا را براي کشور فراهم کرده است.

وي افزود: اگر نفت نداشتيم، الان قدرت بزرگ اقتصادي بوديم، ناچار بوديم براي خلق ثروت رو به توليد بياوريم و ناچار بوديم، براي اداره کشور خلق ثروتي داشته باشيم تا ماليات اخذ کنيم. وقتي ناچار شديم، کارهاي بزرگي در عرصه دفاعي کرديم.

امام جمعه موقت تهران با بيان اين که در نظام مديريتي اقتصاد کشور تحولي شکل نگرفته است خطاب به برخي حضار گفت: آيا نهادهاي دولتي و نمايندگان در طول سالهاي گذشته به ويژه در ۱۰ سال گذشته علائمي از فشار اقتصادي ديدهاند. تا شما علائمي نبينيد، بدانيد که ما بيدار نشده ايم. بدانيد هزينه، هزينه سابق و بالاتر است. بدانيد که تحولي در نگاه مديريتي کشور شکل نگرفته است. فشار سخت جانگاه که هر تحليل گر اقتصادي به اين نتيجه مي رسيد که چرخ اقتصاد ايران قطعا متوقف مي شود، سبک مديريت ما تغيير نکرد. حالا اگر اين تنگناها نبود چه مي شد؟ لذا از اين زاويه اين فشارها عاملي براي بيداري و تغيير ريل حرکت است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اينکه خيلي فاصله داريم با جايي که توليد موتور محرک توليد باشد نه نفت اظهار داشت: درآمدهاي مالياتي ما هم شايد تا حدود نيمي از آن يا بيشتر به درآمدهاي حوزه مهم نفت گره خورده است، لذا درآمدهاي مالياتي ما با درآمدهاي مالياتي کشورهايي که نفت ندارند يک مقدار متفاوت است. همان نفت را يک مقدار دريافت ميکنيم، اما نامش درآمد مالياتي است. خيلي فاصله داريم با جايي که توليد موتور محرک توليد باشد نه نفت. ما بايد نفت را استخراج کنيم و تبديل به ثروت کنيم، اما ثروت ماندگار و مولد و بايد يک کشور با رشد بالاتر از نظر ذخاير جهان تبديل شويم که اميدوارم اين حرکت آغاز شود. اراده هست، اما چه کنيم.

وي افزود: بنابراين نقش شما در آن حوزه برجسته مي شود. قبلا فکر مي کرديم، توليدکننده حرف اول را مي زند، اما حرف اول را شما اصناف ميزنيد که زمينه عرضه کالا را فراهم مي کنيد.

ترابي فرد خطاب به اصناف و فعالان صنفي اظهار داشت: هر قدر مي توانيد انصاف را برجسته کنيد با اين کار روزي شما بيشتر خواهد شد.

امام جمعه موقت تهران افزود: حرکت جامعه بايد دانش بنيان باشد و هر حرکتي که برمي داريد بايد متکي بر علم و دانش و دريافت مشاوره از شرکت هاي دانش بنيان باشد.

وي اظهار داشت: جامعه اصناف کشور بايد مشاور حقوقي داشته باشند و به مشتريان بياموزيد که قدمي که بر مي داريد، بدون مشاوره نباشد، امنيت و سلامت جامعه را حفظ کنيد، جامعه اصناف فرهنگ ساز هستند