جلسه تحويل و تحول هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران برگزار شد

  جلسه تحويل و تحول هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران صبح امروز سه شنبه ۱۳ تيرماه ۱۴۰۲ با حضور تمامي اعضاي هيئت رئيسه و ميرزايي معاون، خوشبخت مدير حراست و جعفري مدير امور تشکل هاي سازمان صمت استان تهران برگزار شد. در اين جلسه مسئوليت اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران به ترتيب نتايج حاصله […]

 

جلسه تحويل و تحول هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران صبح امروز سه شنبه ۱۳ تيرماه ۱۴۰۲ با حضور تمامي اعضاي هيئت رئيسه و ميرزايي معاون، خوشبخت مدير حراست و جعفري مدير امور تشکل هاي سازمان صمت استان تهران برگزار شد.

در اين جلسه مسئوليت اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران به ترتيب نتايج حاصله از برگزاري انتخابات داخلي، تفويض شد.

بر اين اساس از اين پس حميدرضا رستگار به عنوان رئيس- احمد ابوالحسني، نايب رئيس اول- محمدرضا فرجي، نايب رئيس دوم- حسين علي اکبري، دبير و اسماعيل کاظمي به عنوان خزانه دار در اين اتاق مشغول به فعاليت و خدمات رساني به بدنه اصناف تهران خواهند بود.