علي بهر‎ه‎مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران:

قيمت دستوري در حوزه شيريني فروشي‌ها نداريم/ تامين مواد اوليه؛ چالش مهم قنادها

  رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران گفت: قيمت فروش شيريني‌ها بر اساس مواد اوليه مصرفي قنادها تعيين مي‌شود و قيمت دستوري در حوزه شيريني فروشي‌ها نداريم؛ اما اگر اعتراض يا شکايتي از واحدي در خصوص قيمت‌ها داشته باشيم حتما از طرف اتحاديه رسيدگي مي‌شود. علي بهرمند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، […]

 

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران گفت: قيمت فروش شيريني‌ها بر اساس مواد اوليه مصرفي قنادها تعيين مي‌شود و قيمت دستوري در حوزه شيريني فروشي‌ها نداريم؛ اما اگر اعتراض يا شکايتي از واحدي در خصوص قيمت‌ها داشته باشيم حتما از طرف اتحاديه رسيدگي مي‌شود.

علي بهرمند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در بررسي عوامل موثر بر قيمت شيريني و چالش هايي که در صنف قنادها وجود دارد بيان کرد: از زماني که ارز ترجيحي حذف شد ما ديگر قيمت دستوري در حوزه شيريني فروشي ها نداريم و قيمت مصوبي در صنف قنادها اعلام نشد. واحدهاي قنادي براساس عرضه و تقاضا فعاليت دارند و قيمت هاي فروش بر همين اساس تعيين مي شود و ديگر قيمت دستوري در اين زمينه مطرح نمي شود.

وي افزود: قيمت فروش شيريني ها طبيعتا بر اساس مواد اوليه مصرفي قنادها تعيين مي شود؛ اما اگر اعتراض يا شکايتي از واحدي در خصوص قيمت ها داشته باشيم حتما از طرف اتحاديه رسيدگي مي شود. بايد قيمتي که از طرف واحد قنادي اعلام مي شود با ميزان هزينه در مواد مصرفي همخواني داشته باشد که چه موادي مورد استفاده قرار گرفته است و اين مواد با چه قيمتي خريداري شده است تا قيمت نهايي براي مصرف کننده مشخص شود. تمام اين موارد براي تعيين سود واحد قنادي حائز اهميت است.

اعتراضي در مورد قيمت شيريني‎ها نداشتيم

بهرمند در پاسخ به اين سوال که آيا مصرف کنندگان اعتراضي به واحدهاي قنادي در مبحث ميزان قيمت ها دارند يا خير، گفت: خوشبختانه اعتراضي در بحث قيمت ها از طرف مردم نداشتيم اما ممکن است به عنوان مثال در بحث سفارش ها مخصوصا کيک هاي سفارشي زمان تحويل آن دير و زود شود و يا مورد سفارش شده با چيزي که تحويل گرفته شده است مغايرت داشته باشد و رضايت مشتري را جلب نکند اما مجدد تاکيد ميکنم در خصوص قيمت اعتراضي از طرف مردم ثبت نشده است.

نقش برگزاري نمايشگاه ها در حوزه صنف قنادي

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران درباره تاثير برگزاري نمايشگاه هاي تابستانه در حوزه کيک و شيريني خاطرنشان کرد: ماهيت برگزاري اين دست از نمايشگاه ها در جهت توليد و پيشرفت صنف کمک کننده است و اخيرا نيز نمايشگاه توانمندي قنادها برگزار شد و همچنين پنجمين دوره مسابقات کيک هاي تجسمي نيز برگزار شد که با استقبال خوبي از طرف مردم روبه رو شد.

بهره مند در ادامه گفت: مهم ترين دغدغه پيش رو در صنف قنادها تامين مواد اوليه است. برخي مواقع ممکن است مشکلاتي در زمينه تهيه مواد اوليه و در مورد قيمت آن وجود داشته باشد ولي در مجموع مي توان ابراز اميدواري کرد، در بخش مواد اوليه کمبودي مشاهده نمي شود اما در مجموع نميتوان کتمان کرد که در برخي مواقع چالش هايي از اين دست ميتواند منجر به ايجاد مشکل در صنف قنادها شود.

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در پايان گفت: هفته هاي اخير خبري مبني بر کاهش ميزان شکر در کشور دست به دست شد که البته اين کمبود رفع شد و مشکلي از اين بابت براي صنف قنادها به وجود نياورد. منشاء اغلب اين کمبودها عدم تمايل فروشنده ها به عرضه محصولات خود به بازار است با اين تصور که محصول شان با افزايش قيمت روبرو خواهد شد و همين عدم عرضه به بازار منجر به التهاب شده و قيمت ها را نوساني کرده و به روند فعاليت اصناف مرتبط شان صدمه ميزند