محمدرضا فرجي، نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران:

اصناف باید سهام دار بانک خودشان شوند

  بانک مرکزی مخالف است! وی با اشاره به مخالفت های بانک مرکزی در این موضوع اظهار داشت: بانک مرکزی با تاسیس هر بانک خصوصی جدیدی مخالف است؛ اما تصور من این است که اصناف باید برای خود بانکی داشته باشند؛ چرا که بیشترین سود بانک در جهت گردش حساب جاری است که بانک ها […]

 

بانک مرکزی مخالف است!

وی با اشاره به مخالفت های بانک مرکزی در این موضوع اظهار داشت: بانک مرکزی با تاسیس هر بانک خصوصی جدیدی مخالف است؛ اما تصور من این است که اصناف باید برای خود بانکی داشته باشند؛ چرا که بیشترین سود بانک در جهت گردش حساب جاری است که بانک ها سودی برای آن پرداخت نمی کنند.

بانک مرکزی این اجازه را نمیدهد؛ اما قرار بر این شد که پیگیری ها از سوی اتاق اصناف تهران ادامه داشته باشد. این در حالی است که بانک ها سود اصلی خود را ازگردش حساب سود جاری می برند که بیشترین آن متعلق به اصناف است و بانک ها از این سود استفاده می کنند. اما در عین حال یک هزارم تسهیلات بانک ها نیز به اصناف تعلق نمی گیرد.

فرجی در ادامه اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که بانک اصناف تاسیس شود؛ چرا که حق اصناف در بانک ها تضییع می شود. این در حالی است که بیشترین سود و گردش مالی بانک ها مربوط به اصناف است. امیدواریم این اتفاق هر چه زودتر برای کشور رخ دهد چرا که تنها منفعت اصناف در کار نیست.

هدف اصلی چیست؟

نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران در پایان با بیان هدف اصلی از تاسیس بانک اصناف افزود: بانک های دولتی هیچ تسهیلات ویژه ای برای اصناف ندارند و بانک های خصوصی نیز گاهی موجب دل نگرانی صاحبان سرمایه می شود. در نتیجه هدف اصلی از تاسیس بانک اصناف این است که اصناف سهام دار بانک خود باشند. در نتیجه اینگونه صاحب امتیاز بانک یک شخص نیست که موجب نگرانی صاحبان سرمایه شود